Studenten mogen vanaf 2017 langer werken

De regering heeft een aantal maatregelen goedgekeurd die studentenarbeid versoepelen. Studenten mogen vanaf 1 januari 2017 jaarlijks 475 uren studentenarbeid uitvoeren in de plaats van 50 dagen. En vanaf 1 juli 2016 mogen studenten kiezen of ze werken onder het studentenstatuut of als gelegenheidsarbeider.

In 2015 heeft de Rijksdienst Sociale Zekerheid 480.000 jobstudenten geregistreerd in ons land.

475 uren studentenarbeid
Studenten mogen vanaf 1 januari 2017 jaarlijks 475 uren werken in de plaats van de vroegere 50 dagen. Voordien hadden jobstudenten jaarlijks recht op 50 ‘voordelige’ dagen waarop ze tegen verminderde sociale bijdragen mochten werken; vanaf dag 51 waren de normale bijdragen van toepassing. Maar als een student vier uur presteerde op een dag, dan werd toch een volledige dag van het quotum van 50 dagen afgetrokken.

De nieuwe regeling, in uren, geeft aan de student en aan zijn werkgever meer flexibiliteit en is ook correcter. Een student kan enkel op piekmomenten worden ingezet gedurende bijvoorbeeld drie uren en dan worden enkel die drie uren geteld en niet langer een hele dag. Minister Maggie De Block: “De omvorming naar uren is logisch en fair voor onze werkende studenten. Zij dragen de economie van morgen en we moeten de situatie voor hen verbeteren en versoepelen waar mogelijk.”

Jobstudenten kunnen met de app 24/7 nagaan hoeveel voordelige dagen / uren hen nog resten.

Daarnaast houdt de regering ook rekening met de realiteit dat veel studenten seizoenjobs doen en dat een dag in de horeca of in andere seizoenswerk snel langer duurt dan acht uren. Vandaar de versoepeling naar 475 uren in de plaats van 400 uren of 50 dagen van 8 uren.

Het nieuwe systeem treedt in werking op 1 januari 2017. De applicatie voor smartphone Student@work die momenteel in dagen werkt, zal vanaf 1 januari 2017 ook met uren functioneren. Deze app is gelanceerd in februari 2015. Jobstudenten kunnen met de app 24/7 nagaan hoeveel voordelige dagen / uren hen nog resten.

Student of gelegenheidsarbeider
Eerder dit jaar keurde de ministerraad nog een nieuwe regeling goed in verband met gelegenheidsarbeid door studenten. Studenten moesten voordien eerst 50 dagen onder het studentenstatuut werken en pas daarna konden ze als gelegenheidsarbeider ingezet worden.

Vanaf 1 juli 2016 kunnen werkgever en student kiezen en kan de student vanaf dag één aan het werk als gelegenheidsarbeider. Deze regeling zorgt ervoor dat een werkgever de student zeer flexibel kan oproepen om gelegenheidswerk te doen.