Welke documenten hebt u nodig voor verlagen van sociale bijdragen?

Sociaal advies door Tom Lacres (Adjunct-directeur Incozina sociaal verzekeringsfonds)

Een zelfstandige kan aan zijn sociaal verzekeringsfonds vragen om zijn voorlopige sociale bijdragen te verlagen. Een verlaging is wel onderworpen aan een aantal voorwaarden.

De verlaging is mogelijk als het inkomen daalt onder een wettelijk vastgelegde drempel. De zelfstandige moet in zijn aanvraag dan ook aantonen dat zijn inkomen lager zal zijn dan één van deze
bijdragedrempels. De aanvraag moet ook gebeuren met een officieel aanvraagformulier. En de zelfstandige dient objectieve elementen aan te brengen die de vermindering van zijn inkomen
aantonen.

Lees het volledige artikel.
column-tom