Wat is de waarde van E-contracten?

KMO-advies door Frederic Leleux (advocaat-curator master in het ondernemingsrecht)

In tijden waarin we onze smartphone of tablet meer in de hand nemen dan pen en papier, wordt een overeenkomst soms ondertekend en gescand, waarna de andere partij hetzelfde doet. Gemakkelijk en snel, maar is het wel geldig?

Het antwoord is deels afhankelijk van de context. Tussen handelaars onderling wordt algemeen aangenomen dat het bewijs van verbintenissen vrij is. Of een document al dan niet voldoet aan de
formele vereisten van een onderhandse akte, is daarbij minder belangrijk. Zolang beide partijen in het voorbeeld met de gescande handtekening niet ontkennen dat zij hun handtekening geplaatst,
gescand en doorgemaild hebben, zal het contract ook als verbindend worden aanzien.

Lees het volledige artikel: Vrij Ondernemen okt/nov/dec 2016

flex