Aanpak fraude in de schoonmaaksector

In de bestrijding van schijnzelfstandigheid wordt in de schoonmaaksector een “weerlegbaar vermoeden van ondergeschiktheid” ingevoerd. Dat betekent dat er vermoed wordt dat iedereen met een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld is. Het vermoeden vervalt wanneer:
1. Hoofdzakelijk voor één cocontractant gewerkt wordt
2. Activeiten uitgeoefend worden met eigen materiaal
3. Er gefactureerd wordt voor de eigen rekening