Verlaging sociale bijdragen in 2017

Tot 2018 blijven de sociale bijdragen voor zelfstandigen geleidelijk zakken. Zo verminderden die vorig jaar al van 22 % van de inkomsten van zelfstandigen in het definitieve stelsel naar 21,50 %. In januari 2017 zakken die verder naar 21 % procent om vanaf 2018 te eindigen op 20,50 % voor alle zelfstandigen met een inkomen lager dan 55.576,94 euro.