Nieuwe regels studentenarbeid van kracht

Studenten mogen vanaf 1 januari 2017 jaarlijks 475 uren werken in de plaats van de vroegere 50 dagen. 

Voordien hadden jobstudenten jaarlijks recht op 50 “voordelige’ dagen” waarop ze tegen verminderde sociale bijdragen mochten werken; vanaf dag 51 waren de normale bijdragen van toepassing. Maar als een student vier uur presteerde op een dag, dan werd toch een volledige dag van het quotum van 50 dagen afgetrokken.

De nieuwe regeling, in uren, geeft aan de student en aan zijn werkgever meer flexibiliteit en is ook correcter. Een student kan enkel op piekmomenten worden ingezet gedurende bijvoorbeeld drie uren en dan worden enkel die drie uren geteld en niet langer een hele dag. Maggie De Block: “De omvorming naar uren is logisch en fair voor onze werkende studenten. Zij dragen de economie van morgen en we moeten de situatie voor hen verbeteren en versoepelen waar mogelijk.”

Nieuw is ook de online aangifte van die arbeid via de onlinedienst Dimona van de RSZ. Een tijdige aangifte is echter verplicht.