Recordaantal Gentse starters in 2016

2688 nieuwe Gentse ondernemers zetten zich in 2016 op de kaart. Een absoluut record. 

Vorig jaar steeg het aantal nieuwe Gentse ondernemingen met 9 procent. Netto, dus stopzettingen meegerekend. De laatste 3 maanden ging het zelfs héél hard: elke maand kwamen er gemiddeld zo’n 70 starters netto bij. In heel 2015 waren dat er gemiddeld nog 50 per maand. De Stad Gent doet al jaren inspanningen voor een vruchtbaar startersklimaat.

Financiële duwtjes in de rug
Ondernemen, dat is ook investeren. Starters moeten betalen voor een bedrijfspand, IT-materiaal, productontwikkeling, … Niet altijd ‘grote’ bedragen. Maar omdat er vaak nog niet genoeg inkomsten zijn, wegen ze extra zwaar door.

De Stad Gent verlicht de financiële lasten van starters door:

En die beetjes helpen: starters met een starterscontract halen bijvoorbeeld een overlevingsgraad van maar liefst 95 procent.

Ondersteunende hand
Startende ondernemers doen heel wat dingen die niet behoren tot hun corebusiness: financiering regelen, administratie in orde brengen, verzekeringen afsluiten, … Te veel om allemaal zelf uit te zoeken. Hun klanten, daar willen ze hun tijd aan besteden. Daarom helpt de Stad Gent ook met raad en daad:

  • Starters kunnen voor al hun vragen een beroep doen op de expertise van het OOG.
  • Op het halfjaarlijkse startersevent maken ze kennis met de dienstverlening van alle overheden én leren ze van elkaar.

Eén adres
Niet alleen het stadsbestuur zet zich in voor beginnende ondernemers. Ook andere spelers zoals onderwijsinstellingen en middenveldorganisaties ontvouwen voortdurend waardevolle initiatieven.

De Stad Gent verenigt zich met al die partners in de Startersfabriek: een trefplaats waar Gentse starters terechtkunnen voor begeleiding, vormingen, infosessies, enz. Eerst via een virtueel, later ook op een fysiek adres.

Op 23 maart organiseert de Startersfabriek het gratis evenement Startfest. Via workshops, lezingen en panelgesprekken krijgen starters een antwoord op hun vragen over projectfinanciering, marketing, locatiemanagement, de opstelling van een businessplan en nog veel meer. Binnenkort komt het volledige programma online.