Crowdfunding binnenkort fiscaal aantrekkelijker

Crowdfunding, is een alternatieve vorm van financiering, waarbij o.m. (startende) ondernemers, die moeilijk toegang krijgen tot de traditionele financieringskanalen, een eerste deel van de benodigde financiering online bij het grote publiek kunnen inzamelen om vervolgens aan te kloppen bij de professionele financierders (banken, business angels,…). Binnenkort zijn er ook fiscale voordelen voor wie investeert of een lening verstrekt aan een crowdfundingproject. 

De overheid probeerde reeds in 2015 deze financieringswijze te stimuleren door het creëren van 2 fiscale voordelen:

  • Tax shelter voor startende ondernemingen: Particulieren kunnen genieten van een belastingvermindering van 30 of 45% indien zij rechtstreeks investeren in het kapitaal van startende vennootschappen of via een “erkend” crowdfundingplatform of startersfonds.
  • Vrijstelling van roerende voorheffing op interesten van leningen (credit crowdfunding): Een kredietgever die een lening aangaat ter financiering van een crowdfundingproject van een startende onderneming op een”erkend” crowdfuningplatform, kan genieten van een vrijstelling van roerende voorheffing op de interesten van de leningen ten belope van de eerste schijf van €9.965 per jaar.

Deze maatregelen konden echter tot op vandaag niet worden toegepast omdat een wettelijk kader ontbrak voor de crowdfundingplatformen. Op 20 december 2016 werd dan eindelijk de crowdfundingwet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad die dit wettelijk kader invoert vanaf 1 februari 2017. Deze nieuwe wet lanceert een plicht voor crowdfundingplatformen om een vergunning te bekomen van de FSMA (de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten), die toeziet op de commercialisering van financiële producten voor het grote publiek. Een lijst van deze vergunde (erkende) crowdfundingplatformen zal gepubliceerd worden op de website van de FSMA .

Vrijstelling voor het opstellen van een prospectus bij crowdfunding wordt ruimer

De prospectuswet van 16 juni 2006 bepaalt dat de emittenten bij een openbare aanbieding een prospectus moeten publiceren. Hierop gelden een aantal uitzonderingen zoals een belegging van het type crowdfunding. Crowdfundingprojecten ontsnappen aan deze verplichting wanneer de beleggers maximaal voor €1.000 inschrijven, het totaal op te halen bedrag van het project minder dan €300.000 bedraagt en er bepaalde informatie werd bekendgemaakt. De nieuwe crowdfundingwet verhoogt vanaf 1 februari 2017 deze vrijstellingsdrempel naar € 5000, mits ook aan een aantal voorwaarden is voldaan.

Meer informatie over deze crowdfundingwet (reglementair kader).

Bron: Agentschap Innoveren en Ondernemen