Nieuw statuut voor de student-zelfstandige

Sinds 1 januari 2017 kunnen studenten die een zelfstandige activiteit uitoefenen een eigen statuut van student-zelfstandige aanvragen. De regering wil zo het ondernemerschap bij jonge studenten bevorderen. Dit statuut komt in de plaats van de bestaande bijdrageregeling, waarbij studenten konden bijdragen als zelfstandigen in bijberoep.

Het statuut kan aangevraagd worden door zelfstandigen tussen 18 en 25 jaar, die ingeschreven zijn om op regelmatige basis les te volgen in een onderwijsinstelling, met de bedoeling om een diploma te behalen dat erkend wordt in België.

Voor de student-zelfstandige met een inkomen dat lager is dan het minimuminkomen voor zelfstandigen in hoofdberoep (13.296,25 euro in 2017) geldt een voordelige bijdrageregeling:

  • inkomen lager dan 6.648,12 euro per jaar (in 2017): geen sociale bijdragen;
  • inkomen tussen 6.648,12 euro en 13.296,25 euro (in 2017): een verminderde bijdrage van 21%, berekend op het inkomen boven het grensbedrag.

De student-zelfstandige met een inkomen vanaf 13.296,25 euro (in 2017) betaalt sociale bijdragen zoals elke zelfstandige in hoofdberoep.

Wie een verminderde bijdrage betaalt, heeft enkel beperkte sociale rechten op het vlak van gezondheidszorgen en arbeidsongeschiktheid.

Het statuut heeft ook een fiscaal luik: zoals nu al het geval is voor de student-werknemers, zal de eerste inkomensschijf van de student-zelfstandigen niet beschouwd worden als bestaansmiddel voor de berekening van de personen ten laste.