Onderzoek naar impact kanker op zelfstandigen

In opdracht van Stichting tegen Kanker en RIZIV wordt voor het eerst in België een grootschalige studie opgezet naar de impact van kanker op zelfstandigen. België telt ongeveer 852.670 zelfstandigen. Ongeveer één man op de drie en één vrouw op de vier van deze groep zal met kanker te maken voor zijn of haar 75ste verjaardag. Uit de resultaten van een voorbereidende studie blijkt dat ze daar niet op voorbereid zijn.

Personen met een statuut van de zelfstandigen ervaren heel wat uitdagingen op alle levensdomeinen wanneer ze geconfronteerd worden met kanker. Daarom wensen Stichting tegen Kanker, RIZIV en de Vrije Universiteit Brussel deze problematiek verder uit te diepen. Onderzoeker Nick Van Campenhout, is een klinisch psycholoog met werkervaring binnen human resources.

Primaire doelstelling van het onderzoek
De partners zullen de typische kenmerken van de beleving van ziek-zijn, kanker en behandeling van kankerpatiënten met een statuut van zelfstandigen in beeld brengen. Gebruik makend van de literatuur, getuigenissen en diepte-interviews wordt nagegaan welke noden aan informatie, ondersteuning en aanpassing van de omgeving (in de brede zin) er zijn om de beleving positief te beïnvloeden, de arbeidsparticipatie positief te beïnvloeden en de wisselwerking tussen beide te optimaliseren.

Innoverende aspecten
1. Op dit moment bestaan er weinig of geen bruikbare gegevens over de beleving van personen met een statuut van zelfstandige die geconfronteerd worden met kanker. Zonder een goed beeld over hun beleving is het niet mogelijk om gerichte en wetenschappelijk onderbouwde beleidsaanbevelingen te formuleren. Dit onderzoek zal daarom trachten om bestaande databronnen (o.a. ziekteverzekering, Stichting Kankerregister) te koppelen om statistische analyses uit te voeren.

2. In dit project worden alle relevante stakeholders betrokken. Naast zelfstandigen met kanker en wetenschappelijk experts, wordt tevens het werkveld betrokken. Door de inclusie van een ruim veld aan stakeholders en de beleving van patiënten met een statuut van de zelfstandigen, kunnen tevens een aantal vooroordelen of onaangepaste interpretatiekaders (indien aanwezig) doorbroken worden.

Waar getuigen?
Heb je expertise die nuttig kan zijn bij dit onderzoek? Ben jij een stakeholder die zich geroepen voelt om input te geven? Of wil jij jouw verhaal doen als zelfstandige met kanker? Neem dan zeker contact op met de onderzoekers via www.kanker.be/kanker-zelfstandigen of getuig via het webformulier.