Antwerpen zoekt kandidaten voor ‘de Nieuwe Natie’

Dit najaar landt het tijdelijke shoppingproject ‘de Nieuwe Natie’ opnieuw ergens in de Antwerpse binnenstad. Van zaterdag 2 september 2017 tot en met woensdag 31 januari 2018 krijgen ondernemers die in Antwerpen een zaak willen opstarten, de kans hun winkelconcept of producten uit te testen.

Tijdens het project wisselen ze elkaar af, zodat shoppers een gevarieerd aanbod blijven ontdekken. De stad roept zowel (startende) ondernemers als mensen met een goed idee voor een handelszaak op zich kandidaat te stellen en zorgt voor professionele begeleiding en coaching.

Testen
Met de Nieuwe Natie krijgen starters en ondernemers de kans om gedurende een periode van enkele weken tot verscheidene maanden een instapklaar handelspand aan voordeeltarief te huren op een toplocatie in de Antwerpse binnenstad, zodat ze er hun winkelconcept of producten kunnen uittesten. Voor deze derde editie van het tijdelijke shoppingproject wordt nadrukkelijk gezocht naar zowel (startende) ondernemers als mensen met een goed idee om een handelszaak in Antwerpen op te starten. Alle deelnemers krijgen professionele begeleiding en coaching, terwijl de stad het project in de kijker zet bij shoppende Antwerpenaars, bezoekers en toeristen. Tijdens het project wisselen de ondernemers elkaar af, zodat shoppers een gevarieerd aanbod blijven ontdekken.

Stel u kandidaat
Geïnteresseerden kunnen zich van 1 april tot en met 12 mei kandidaat stellen. Al wie een volledig dossier indient, krijgt begeleiding van een coaching om zijn of haar dossier te optimaliseren en voor een vakjury te brengen. Uit de kandidaturen selecteert de jury op basis van haalbaarheid en meerwaarde voor het Antwerpse winkellandschap de laureaten. Zij krijgen tijdens de voorbereiding een intensief coachingtraject op maat aangeboden, dat ook tijdens de uitbating kan worden verdergezet.

Het project bestaat uit vier fases:

Fase 1: Indiening kandidaturen (van 1 april tot en met 12 mei 2017)
Fase 2: Jurering (van 22 mei tot en met 9 juli 2017)
Fase 3: Coaching (van 10 juli tot en met 31 augustus 2017)
Fase 4: Uitbating (van 1 augustus tot en met 31 januari 2017)

Een kandidaatsdossier moet tijdig (ten vroegste vanaf 1 april en uiterlijk 12 mei 2017) worden ingediend:

-per e-mail versturen naar detailhandel.horeca@stad.antwerpen.be
-bezorgen aan stad Antwerpen, Ondernemen en Stadsmarketing, ter attentie van Vanessa Morganti, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen (datum van poststempel geldt).

Het dossier moet minstens de volgende informatie bevatten:

-bedrijfsnaam, contactpersoon, adres, telefoonnummer, e-mailadres en indien geen sprake van een bedrijf de persoonsgegevens
-ondernemingsnummer of bewijzen voor het kunnen verkrijgen hiervan
-persoonlijke motivatie deelname aan het project en achtergrondschets deelnemer
-omschrijving van het concept/product/dienst (assortiment en de beoogde doelgroep worden toegelicht, waar mogelijk onderbouwd met impressies en sfeerbeelden)
-financieel plan
-beknopte omschrijving van hoe het idee voldoet aan volgende criteria: originaliteit, meerwaarde voor het Antwerpse retaillandschap, onderscheidend vermogen, commercieel/economisch potentieel en levensvatbaarheid van het concept, toekomstvisie
-gewenste startdatum en tijdsduur
-verklaring van niet-faillissement, geen fraude en blanco strafblad

Deelnamereglement

Meer info en vragen via detailhandel.horeca@stad.antwerpen.be.

 

Bron: www.ondernemeninantwerpen.be