Vanaf 1 juli nieuwe hinderpremie

De hinderpremie van 2.000 euro is bedoeld voor kleine ondernemingen die vanaf 1 juli te maken krijgen met hinder door werkzaamheden. Het gaat om ondernemingen die maximaal negen werknemers in dienst hebben en die rechtstreeks in contact komen met hun klanten, zoals bakkers, slagers, broodjeszaken, apothekers …

Ze moeten ook “ernstige” hinder ondervinden: dat betekent dat de werkzaamheden minstens dertig dagen na mekaar duren, de rijbaan volledig (geheel) of gedeeltelijk afgesloten is en de werfzone meer dan 50m2 inneemt.

Agentschap Innoveren & Ondernemen keert de hinderpremie uit. Dit gebeurt maximaal één keer per jaar en één keer per hinderperiode. Om te weten welke handelaars daar recht op hebben, werkt het agentschap met verschillende databanken (zoals GIPOD, Kruispuntbank voor Ondernemingen, …). Verwacht wordt dat drie à vier keer meer handelaars een hinderpremie zullen krijgen door het wegvallen van het vele papierwerk en het automatische selecteren. Jaarlijks zullen naar schatting tussen de 2.500 en 4.000 handelaars hier recht op hebben. De Vlaamse overheid trekt zes à tien miljoen euro per jaar uit voor de nieuwe hinderpremie.

Ik moet sluiten?
Als handelaars uiteindelijk toch moeten sluiten, omdat hun straat helemaal niet meer bereikbaar is, kunnen ze nog een compensatie ontvangen. Deze zogenaamde sluitingspremie bedraagt 80 euro per sluitingsdag.

Meer info over de hinderpremie: www.vlaio.be/hinderpremie