Werf je een langdurig werkzoekende aan?

Werf je een langdurig werkzoekende aan? Dan heb je sinds 1 januari 2017 in bepaalde gevallen recht op een nieuwe premie: de aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden (AWI).

De belangrijkste voorwaarden:

  • Werknemer is 2 jaar Ingeschreven bij VDAB als niet-werkend werkzoekend
  • Werknemer is 25 jaar of ouder en jonger dan 55 jaar
  • Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of gelijkgesteld (= tijdelijke arbeidsovereenkomst(en) van minimaal 3 maanden indien gangbaar wervingsbeleid van de onderneming)
  • Tewerkgesteld in een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest
  • Arbeidsovereenkomst start ten vroegste op 1/1/2017

De premie kan je alleen online aanvragen. Je hebt hiervoor 3 maanden de tijd vanaf de datum waarop de werknemer in dienst komt. In de lopende overgangsperiode is de aanvraagperiode verlengd tot 1 augustus 2017, ongeacht de begindatum van de tewerkstelling. Om de aanvraag te kunnen doen, moet je eerst een specifieke inlogprocedure doorlopen. Je vindt een uitgebreid stappenplan op de website.

Meer informatie vind je op de website: www.werk.be/awi. De antwoorden op specifieke vragen zijn gebundeld in de rubriek met veelgestelde vragen (FAQ). Geen antwoord gevonden? Stuur ze naar awi@wse.vlaanderen.be.

Bron: Premie voor aanwerving langdurig werkzoekenden