Antwerps horeca-aanbod groeit

Uit de driejaarlijkse meting van de 12 strategische horecakernen in Antwerpen blijkt dat het aanbod aan zaken groeit en gevarieerder wordt.

Die groei is opvallend in de kernen Historisch Centrum, Schipperskwartier-Koepoortbrug en Zuid. Stedelijke en/of private investeringen in de buurt blijken een gunstig effect te hebben op de horeca. Ook neemt de leegstand in de horecakernen af. Bij de nieuwe zaken zijn lunchrooms en koffiebars goed vertegenwoordigd.

Om de drie jaar brengt de stad Antwerpen haar horeca-aanbod in kaart. Deze meting gebeurt binnen 12 strategische horecakernen: 5 bovenlokale kernen (Centraal Station, Eilandje, Historisch Centrum, Theaterbuurt en Zuid) en 7 lokale kernen (Schipperskwartier/Koepoortbrug, Studentenbuurt, Zurenborg, Sint-Anneke, Lange Lobroek-Dam, Sint-Jansplein & omgeving en Sportpaleis). Deze 12 strategische horecakernen telden bij de inventarisatie samen 931 actieve horecapanden. Na het terreinonderzoek wordt het horeca-aanbod in kaart gebracht en vergeleken met de resultaten van vorige metingen.

Aanbod in horecakernen houdt sterk stand
Uit de derde meting van de Antwerpse horecakernen blijkt dat het aanbod van horecapanden in de strategische kernen sterk standhoudt. De horecadensiteit – het aantal actieve horecazaken op het totaal aantal geïnventariseerde panden – stijgt met 2 procent ten opzichte van de vorige horecameting (2013-2014). De kern Historisch Centrum bijvoorbeeld herpakte zich met een groeiend aantal horecazaken, nadat hier in de vorige meting een daling werd vastgesteld. Opvallende groeicijfers zijn er voor de kern Schipperskwartier, die in deze nieuwe meting uitgebreid is met een kleine cluster rond de Koepoortbrug en de Lange Koepoortstraat. Daar vestigden zich de laatste jaren heel wat nieuwe horecazaken (Marché Couverts, Nathan, cFou, …). Ook de strategische horecakern Zuid is gegroeid in aantal actieve horecapanden, mede door de toevoeging van de nieuwe cluster aan de Troonplaats met een tiental zaken. Hier openden ook nieuwe zaken de deuren, zoals Kolonel Koffie en De Vryheyt.

Lees meer conclusies

Bron: www.ondernemeninantwerpen.be