Winwinleningen in stijgende lijn

Met de Winwinlening moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om een achtergestelde lening te verstrekken aan kmo’s met een looptijd van 8 jaar. De kredietnemer kan tot maximum 200.000 euro lenen. Elke kredietgever kan maar maximum 50.000 euro ontlenen.De rentevoet voor 2017 bedraagt maximum 2% en minimum 1%.

Als kredietnemer komen alle kmo’s met een economische activiteit die in Vlaanderen gevestigd zijn in aanmerking, ook binnen de sector van de sociale economie. De kredietgever is een particulier.

Het aantal ontvangen Winwinleningen steeg van 1.012 in 2011 naar 2.163 in 2017. Het aantal geregistreerde Winwinleningen steeg in dezelfde periode van 851 naar 2.127.

Meer over de Winwinlening

Bron: www.ewi-vlaanderen.be