Uitbreiding aanvullend pensioen voor zelfstandigen

Om het wettelijk pensioen aan te vullen, zullen zelfstandigen binnenkort een aanvullend pensioen kunnen opbouwen. De ministerraad keurde daarvoor een wetsontwerp goed, dat  nu enkel nog moet goedgekeurd worden door de Kamer. 

Zelfstandigen die actief zijn als natuurlijke personen kunnen voortaan naast hun vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) ook een tweede pijler verwerven die vergelijkbaar is met die van zelfstandige bedrijfsleiders. Concreet zullen zelfstandigen een belastingvermindering krijgen van 30% op de jaarlijkse premie en zal het eindkapitaal bij pensionering slechts belast worden tegen 10%.

De grootte van de premie is net zoals bij bedrijfsleiders afhankelijk van hun inkomen en wordt berekend aan de hand van de zogenaamde 80% -grens, die de grootte van het te verzekeren aanvullend pensioen bepaalt.

Bron: Minister van Financiën en Fiscale Fraudebestrijding