Binnenkort start u een zaak zonder attest bedrijfsbeheer

Al vanaf 1 september 2018 zal u een zaak kunnen starten zonder dat u daarbij een attest Basiskennis Bedrijfsbeheer moet voorleggen. Vlaams minister van Economie Philippe Muyters heeft een alternatief klaar dat zal voorzien in meer op maat gerichte opleidingen die zowel bij de start als doorheen de ondernemerscyclus nuttig zijn.

Wie een zaak wil starten, moet vandaag nog altijd verplicht een attest Basiskennis Bedrijfsbeheer kunnen voorleggen. Om dat attest te behalen, moet je een aantal vakken rond economie gevolgd hebben. Dat kan in het reguliere onderwijs, bij Syntra of bij de CVO’s.

Vlaams minister van Economie Philippe Muyters schaft dat attest af vanaf september 2018. Hij vindt het een onnodige drempel die sommige getalenteerde mensen tegenhoudt om toch met een zaak te starten: “Een algemeen ondernemersattest geeft alleen weer dat iemand op een bepaald moment in het verleden de juiste competenties had, en zegt niks over hoe die competenties zijn veranderd door de jaren heen. Ik zet veel liever in op constante ontwikkeling van ondernemerschap, want ook voor ondernemers verandert de wereld snel.”

Om hierop in te spelen en dus blijvend in te zetten op vorming en competenties, werkte de minister samen met het ondernemers- en onderwijsveld een actieplan uit waar iedereen met ondernemerszin vrijblijvend een beroep op kan doen. “Het nieuwe plan bouwt voort op bestaande goede initiatieven, maar vult ze aan en is dynamischer. Het is een aanbod naar iedereen die wil
werken aan ondernemerschap; jongeren in het onderwijs, starters met plannen of ondernemers die al gestart zijn.”

Het afschaffen van het wettelijk verplichte attest bedrijfsbeheer geeft nu de mogelijkheid de bestaande opleidingen te herbekijken en te vernieuwen. Er wordt ook nauw samengewerkt met het onderwijs. Bouwen aan ondernemerschapscompetenties start al vanop de schoolbanken, daar ontstaat ook vaak de basis voor ondernemerschap als carrièrekeuze. In het plan gaat bovendien veel aandacht naar sensibilisering en toeleiding om ondernemers te overtuigen van het nut en de voordelen van competentievorming en hen te helpen de weg ernaar toe te vinden.