Bereken duur loopbaanonderbreking met nieuwe tool

Met de nieuwe, online toepassing Break@Work berekenen werknemers snel en makkelijk op hoeveel maanden en/of dagen tijdskrediet, loopbaanonderbreking of thematisch verlof ze nog recht hebben. De tool is een dienst van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Wat kunnen werknemers opzoeken met Break@Work?

  • tijdskrediet in de privésector
  • thematische verloven in zowel de openbare als de privésector (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of palliatief verlof)
  • loopbaanonderbreking in het deel van de openbare sector dat niet tot de Vlaamse openbare sector behoort (zoals politiemensen, federale ambtenaren, personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven, …) Wie in de Vlaamse openbare sector werkt, heeft geen recht op loopbaanonderbreking maar op Vlaams zorgkrediet.

Break@Work is gratis toegankelijk via computer, tablet en smartphone. Aaanmelden gebeurt via de elektronische identiteitskaart en pincode of met een code aangemaakt via een mobiele applicatie.

www.breakatwork.be