Hoe divers zijn de Brusselse ondernemers?

In Brussel vinden we tal van culturele achtergronden onder de inwoners. Die diversiteit treffen we ook aan onder de ondernemers. Toch waren daar tot nu toe weinig statistieken over beschikbaar. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid heeft dit informatietekort nu weggewerkt. De werkelijkheid blijkt nog diverser te zijn dan u zou vermoeden. 1819, het aanspreekpunt voor Belgische ondernemers, analyseerde de statistieken.

Opvallende cijfers

  • 71% van de ondernemers heeft ofwel zelf een een buitenlandse nationaliteit ofwel een ouder met buitenlandse nationaliteit
  • Na de zelfstandigen van Belgische herkomst (29%) maken de Oost-Europese landen (22%) het grootste deel uit van de Brusselse zelfstandigen
  • Andere vertegenwoordigde regio’s: Zuid-Europese landen (9,9%), de buurlanden van België (9,7%) en de Maghreblanden (9,1%)
  • Minder vrouwen van buitenlandse afkomst: 39% onder de vrouwelijke zelfstandigen is van Belgische herkomst, terwijl dat bij de mannelijke zelfstandigen 26% is
  • Zelfstandigen van Belgische herkomst zijn vooral actief in de sector van de vrije en intellectuele beroepen. Een groot gedeelte van de Europeanen actief is in de sector van de nijverheid en de ambachten. De Afrikanen afkomstig uit de Maghreblanden zijn het meest actief in de sector van de handel.

Lees meer over de cijfers en bekijk de statistieken bij 1819.brussels.