Advies: Verlaagde minimumbijdragen startende zelfstandigen

Sociaal advies door Tom Lacres (Incozina)

In het decembernummer van Vrij Ondernemen kwam het thema van de verlaagde minimumbijdragen voor startende zelfstandigen (primostarters) reeds aan bod. Ondertussen is de definitieve regeling van kracht en zijn er nog een aantal wijzigingen. Tijd voor een update.

De nieuwe maatregel houdt in dat de minimumdrempel van de sociale bijdragen voor startende zelfstandigen wordt verlaagd. De startende zelfstandigen die hiervoor in aanmerking komen noemt men de primostarters.

Deze maatregel wil de sociale bijdragen beter laten overeenkomen met de economische realiteit van beginnende of hernemende zelfstandigen.
Vanaf het tweede kwartaal van 2018 wordt de inkomensdrempel die als basis dient voor de berekening van de definitieve minimumbijdrage verlaagd van 13.550,50 euro naar 6.997,55 euro of 9.033,67 euro.

Wie komt in aanmerking?
De vermindering kan enkel toegepast worden op de eerste vier opeenvolgende kwartalen en geldt enkel voor primostarters, namelijk:
1. beginnende zelfstandigen in hoofdberoep die zich voor het eerst aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.
2. zelfstandigen die tijdens de twintig kalenderkwartalen vóór aanvang of herneming van de zelfstandige activiteit op geen enkel ogenblik onderworpen waren als “zelfstandige in hoofdberoep”, meewerkende echtgenoot (maxi-statuut) of als zelfstandige gelijkgesteld met bijberoep.
3. zelfstandigen in bijberoep en student-zelfstandigen die voor het eerst zelfstandige in hoofdberoep worden.
De maatregel geldt enkel voor de primostarters die hun activiteit ten vroegste zijn begonnen op 1 juli 2017.

Hoe worden de bijdragen berekend?
De berekening gebeurt in 2 stappen:
1. De berekening van de voorlopige bijdragen gebeurt in eerste instantie op de ‘gewone’ minimuminkomensdrempel van 13.550,50 euro met een verschuldigde bijdrage van 722,24 euro per kwartaal.
2. Indien de primostarter kan aantonen dat zijn inkomsten onder de vastgelegde drempels zal liggen van 6.997,55 euro of 9.033,67 euro, kan hij een aanvraag van vermindering van de voorlopige bijdrage indienen.
Bij een goedkeuring van de aanvraag worden de voorlopige bijdragen verminderd naar 372,96 euro per kwartaal (jaarinkomen < 6.997,55 euro) of 481,50 euro per kwartaal (jaarinkomen < 9.033,67 euro).

Meer informatie: www.incozina.be