Reportage: Techniek is de toekomst, maar onbekend is onbemind

Wie technisch geschoold is, krijgt de jobs vandaag voor de voeten gegooid. Het regent vacatures. De ‘war for talent’ bij het zoeken naar technici, IT-profielen en ingenieurs woedt in alle hevigheid. En toch hebben technische scholen het moeilijk om leerlingen aan te trekken. Wat is er aan de hand? Vrij Ondernemen trok naar het Vrij Technisch Instituut (VTI) in Roeselare, dat zich weert als een duivel in een wijwatervat.

Begin dit jaar trok Luc Louage, directielid van het VTI in Roeselare, aan de alarmbel. Hij wilde de term ‘vakschool’ liever vervangen zien door ‘school voor wetenschap en techniek’. Want de ‘nijverheidstechnische scholen’ kampen met een imagoprobleem. “Onze tso- en bso-opleidingen worden nog te vaak gezien als minderwaardig onderwijs. Maar als je vandaag binnenkomt in de lokalen van een technische school, krijg je zin om er aan de slag te gaan. Onbekend is echter onbemind. De meerderheid van de leerlingen kiest voor een aso-school als hun resultaat in het zesde leerjaar lager onderwijs het een beetje toelaat.”

Algemeen directeur Paul De Brabander, coördinator Jean-Pierre Declercq van het Centrum Leren en Werken en directeur Luc Louage zelf zuchten eens. Hun leerlingenaantal in de dagschool
is op 10 jaar tijd gezakt van 1.700 naar 1.300, deels door demografische factoren. Dat heeft gevoelige gevolgen voor de subsidiëring en de beschikbare middelen gezien deze rechtstreeks gekoppeld zijn aan het leerlingenaantal. Maar ze blijven niet bij de pakken zitten.

“Het probleem ligt bij de instroom. Wie hier binnenkomt is nochtans onder de indruk van de manier waarop wij werken”, zegt directeur De Brabander. “Onze school ligt midden in de stad en we zijn ook heel verbonden met het sociale weefsel in Roeselare.”

Lees de volledige reportage uit Vrij Ondernemen p.4-8