Gezocht: Ondernemers voor de Klas

Vlajo zoekt nieuwe ondernemers die twee uurtjes voor de klas willen staan. Deel tussen 14 januari en 1 maart 2019 voor één dag jouw ondernemers-of carrièreverhaal voor de klas en stimuleer ondernemerschap voor het leven. Met een belangrijke studie- of beroepskeuze in het vooruitzicht zitten heel wat jongeren met belangrijke vragen waarop jij als ondernemer, bedrijfsleider of manager een antwoord kan bieden.

Vlajo staat voor Vlaamse Jonge Ondernemingen. Een organisatie die, dankzij steun van de overheid en het bedrijfsleven, een duidelijke missie nastreeft in de Vlaamse scholen, hogescholen en universiteiten. In dit project kunt u jongeren inspireren met uw expertise, passie en energie. Als ondernemer treedt u in dialoog met jongeren die misschien morgen bij u solliciteren en tewerk gesteld worden. U geeft hen een echte ‘ondernemersattitude’ en positieve beeldvorming over ondernemerschap mee. Meer dan 450 ondernemers en bedrijfsleiders namen in 2018 deel aan dit unieke onderwijsproject tussen scholen en bedrijven in Vlaanderen.

Verwachtingen
Een 2-tal uurtjes van uw kostbare tijd. Engagement: contact met de leerkracht/docent (zij contacteren u) om tot concrete afspraken te komen betreffende inhoud, praktische zaken,… Enthousiasme om met de jongeren in dialoog te gaan.

Meer informatie over dit project bij Vlajo