Geen extra kosten meer voor betalen met de kaart

Vanaf 9 augustus 2018 mogen handelaars geen extra kosten meer aanrekenen voor elektronische betalingen met de bankkaart, via overschrijving of via domiciliëring. Kom alles te weten in 11 vragen en antwoorden.

1. Handelaars mogen dus geen enkele kost voor betalingen met bankkaart meer aanrekenen?

Dat klopt. Het wordt verboden voor handelaars om een toeslag of extra kost te vragen aan de klant voor betalingen met een betaalkaart of voor betaling via overschrijving of domiciliëring. Tot nu toe kon een handelaar wel extra kosten aanrekenen, maar enkel om de werkelijke kost te dekken die hij maakte voor het aanbieden van elektronische betalingen. Hij mocht er met andere woorden geen winst op maken. Maar dat valt binnenkort weg en dus moet de consument nergens meer extra betalen omdat hij met de kaart betaalt.

2. Voor welke kaarten of soort betalingen?

Voor alles. België besliste om te kiezen voor een algemeen verbod voor de handelaar om kosten aan te rekenen voor het gebruik van alle soorten betaalinstrumenten. Voor alle transacties met debetkaarten (zoals Bancontact, Maestro, V-pay) en kredietkaarten (Mastercard, Visa, American express, Diners Club,…) mag de handelaar dan ook geen kosten meer doorrekenen aan de consument. Ook voor overschrijvingen en domiciliëringen in de SEPA-zone (de Europese Unie en enkele andere Europese landen zoals Ijsland, Noorwegen en Zwitserland) mag de handelaar geen kost meer aanrekenen.

3. Waarom een algemeen verbod?

Dat zorgt voor meer duidelijkheid. De keuze van België om het verbod op extra kosten uit te breiden naar alle betaalinstrumenten, heeft als doel om ze allemaal gelijk te stellen. Daarnaast biedt het voor de handelaar en de consument ook duidelijkheid: een handelaar mag voor geen enkele kaartbetaling extra kosten aanrekenen.

4. Geldt het verbod ook voor onlinebetalingen?

Ja, het verbod om extra kosten aan te rekenen, geldt zowel voor betalen in de winkel als voor betalen op internet. Ook online mag een handelaar geen toeslag meer aanrekenen bij de betaling van je bestelling.

5. Bij online aankopen worden vaak administratieve kosten aangerekend (bijvoorbeeld bij tickets voor evenementen). Hoe kan ik zeker weten dat er zo geen kosten voor elektronisch betalen worden meegerekend?

Een handelaar moet altijd duidelijk vermelden wat er onder administratieve kosten valt. Als een consument dus extra kosten boven op het bedrag van zijn bestelling moet betalen, moet hij informatie krijgen over de redenen van de toeslag. Als het toch niet duidelijk is en je denkt dat er verborgen kosten voor betaalkaarten worden meegerekend, dan kun je altijd meer uitleg vragen aan de handelaar of het melden bij de FOD Economie.

6. Geldt dit verbod ook voor overschrijvingen?

Ja, ook bij betalingen via overschrijving of domiciliëring mag geen toeslag meer worden aangerekend. Opgelet: dat geldt enkel voor transacties in de SEPA-zone.

7. En wat met betalingen bij een gemeente of overheidsdienst?

Het verbod om extra kosten aan te rekenen geldt voor alle betalingen met de kaart en dus ook voor vrije beroepen, overheidsdiensten, gemeentebesturen, intercommunales en andere organisaties.

8. Bestaat het risico niet dat handelaars alleen nog cash zullen aanvaarden?

Dat kan, maar het is weinig waarschijnlijk. De Europese Unie heeft enerzijds de kosten die een handelaar moet betalen voor het gebruik van het elektronisch betaalverkeer al beperkt. Dat had een positief effect op de kosten die een handelaar aan de consument kon doorrekenen. Anderzijds merken we eerder een omgekeerde ontwikkeling: handelaars moedigen elektronisch betalen aan omdat ze niet te veel cash in hun winkel willen om evidente veiligheidsredenen.

9. Mag een handelaar betalingen met de kaart weigeren onder een bepaald bedrag? Bijvoorbeeld geen betalingen met de kaart onder de 15 euro.

Ja, dat mag hij, voor zover de handelaar de consument duidelijk informeert over deze beperking.

10. Mag een handelaar cashbetalingen weigeren en enkel bankkaarten aanvaarden?

Neen, dat mag hij niet. Cashgeld is een wettelijk betaalmiddel en een consument moet hier steeds mee kunnen betalen. Cashbetalingen zijn wel beperkt tot maximaal 3.000 euro.

Een handelaar mag betalen met de kaart wel aanmoedigen door bijvoorbeeld korting te geven als je met de kaart betaalt.

11. En wat als een handelaar toch nog kosten voor betalen met de kaart aanrekent?

Als je ziet dat een handelaar kosten aanrekent voor kaartbetalingen, dan kun je de handelaar er gerust over aanspreken en zeggen dat dit niet wettelijk is. Hoe dan ook heb je altijd de mogelijkheid om cash te betalen. Meld het ook zeker bij de FOD Economie via meldpunt.belgie.be.

Bron: website FOD Economie