Advies: Zwanger en zelfstandig?

Sociaal advies door Tom Lacres (Incozina)

Een groot obstakel voor vrouwelijke ondernemers blijft een zwangerschap en de combinatie ondernemen en gezin. Het sociaal statuut van de zelfstandigen biedt bij een zwangerschap daarom verschillende voordelen aan.

Als aanstaande mama heb je recht op twaalf weken moederschapsverlof (13 weken bij een meerling). De moederschapsrust bestaat uit 2 periodes: de voorbevallingsrust en de nabevallingsrust, met daarin telkens een verplichte en een facultatieve bevallingsrust.

  • De 3 weken verplichte bevallingsrust moet je opnemen één week voor de vermoedelijke geboortedatum en tijdens de 2 weken volgend op de bevalling.
  • De facultatieve voorbevallingsrust kan je opnemen tijdens de 2 weken voorafgaand aan de verplichte voorbevallingsrust. De facultatieve nabevallingsrust kan je opnemen in verschillende vrij te kiezen periodes van 7 dagen, maar uiterlijk binnen de 36 weken na de verplichte nabevallingsrust.

Je kan de facultatieve periode van moederschapsrust ook halftijds opnemen, je blijft dan halftijds verder werken. Zo heb je recht op dubbel zoveel weken facultatieve rust: maximum 18 weken halftijds (of 20 bij de geboorte van een meerling).

Moederschapsuitkering

Op voorwaarde dat je minstens de verplichte bevallingsrust opneemt, kan je een moederschapsuitkering aanvragen bij je ziekenfonds. Deze uitkering bedraagt 475,41 euro per week opgenomen moederschapsrust of 231,71 euro wanneer je de moederschapsrust halftijds opneemt.

Vrijstelling sociale bijdragen

Heb je recht op de moederschapsuitkering, dan geniet je het kwartaal na de bevalling van een vrijstelling van sociale bijdragen. Het vrijgestelde kwartaal levert je ook sociale rechten op.

Dienstencheques

Als je recht hebt op de moederschapsuitkering, heb je ook recht op 105 gratis dienstencheques mits je voldoet aan de voorwaarden.

  • Het kind verblijft in het gezin van de moeder
  • Je betaalt de minimumbijdrage in hoofdberoep of meewerkende partner maxi-statuut
  • Je geniet een moederschapsuitkering bij je ziekenfonds
  • Je hervat een beroepsactiviteit na de periode van moederschapsrust

Met een cheque kan één uur huishoudelijke hulp (schoonmaken, wassen, strijken,…) betaald worden. Iedere cheque heeft een waarde van 9 euro is 8 maanden geldig (6 maanden in Brussel). Je kan de cheques meteen gebruiken na ontvangst.

Kraamgeld

Het kraamgeld of de geboortepremie is een éénmalige tegemoetkoming bij de geboorte van je kind. Je kan deze vergoeding aanvragen bij je kinderbijslagfonds vanaf de vijfde maand van de zwangerschap en je kan ze ontvangen vanaf de tweede maand vóór de vermoedelijke datum van de geboorte. Deze premie bedraagt 1.247,58 euro voor het eerste kind (ook voor elk kind van een meerling) en 938,66 euro voor het volgende.

Dit advies verscheen in het magazine Vrij & Vrouwelijk Ondernemen.

Meer informatie: www.incozina.be