Het afschakelplan: wat kan je doen als onderneming?

Het werd al meermaals aangekondigd: vanaf november kunnen er stroomtekorten zijn. De kans is dan ook reëel dat uw onderneming door het stroomtekort de normale werkzaamheden niet naar behoren zal kunnen uitvoeren. Easypay Group lijstte enkele belangrijke aandachtspunten op.

  1.  Wat als de stroom uitvalt en uw personeel niet verder kan werken?
    U bent als werkgever verplicht uw werknemers werk te verschaffen. Moet u toch uw personeel naar huis sturen? Dan bent u een gewaarborgd dagloon verschuldigd voor de verloren arbeidsuren.
  2. Kan u door overmacht tijdelijke werkloosheid aanvragen?
    Dat is in bepaalde gevallen mogelijk door het afschakelplan. Overmacht kan men inroepen bij plotse, onvoorzienbare gebeurtenissen die onafhankelijk zijn van de wil van de partijen. Bovendien moet de oorzaak extern zijn. Bij stroomonderbreking van een volledige arbeidsdag, kan u eventueel een beroep doen op tijdelijke werkloosheid via de RVA
  3. Wat kan u op voorhand doen?
    Bij aangekondigde stroomonderbreking kan u nagaan of u de vooropgestelde werkdag anders kan indelen voor uw personeel. Denk bijvoorbeeld aan werken op een andere vestiging. U kunt ook het werkrooster anders inkleden, zoals de werkdag vroeger laten beginnen. Op die manier kan u de werkdag beëindigen voor de aangekondigde stroomonderbreking. Maak in dat geval wel de aangepaste rooster tijdig bekend en neem ze op in uw arbeidsreglement.
Bron: Easypay Group