Transparantie in de toeleveringsketen via innovatieve technologieën (26/11)

Consumenten en investeerders zijn steeds gevoeliger voor de impact die bedrijven kunnen hebben op mensenrechten. Ze vinden het belangrijk dat arbeiders een eerlijk loon krijgen, dat ze in veilige omstandigheden werken, dat er zorg wordt gedragen voor het milieu … 

Ondernemingen zetten daarom meer en meer in op de transparantie van hun toeleveringsketens. Innovatieve technologieën zoals blockchain en artificiële intelligentie laten toe om efficiëntie aan transparantie te koppelen. Wat betekenen die ontwikkelingen voor uw onderneming?

Om dit te ontdekken nodigen Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering en Hans Maertens, voorzitter van de SERV, u uit voor een boeiende conferentie. Afspraak op maandag 26 november in het Vlaams Parlement.

Programma
• Verwelkoming door Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering
• Transparantie en duurzaam beheer van internationale ketens (dr. Huib Huyse, HIVA-KU Leuven)
• Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en ketenrisico’s: een blik op Vlaanderen (Céline De Waele, EY)
• Transparantie in de toeleveringsketen: de aanpak in Nederland (Alexandra van Selm, Sociaal-Economische Raad van Nederland)
• Transition Towards Sustainable Supply Chains through Innovation (Louis Roy, Optel Group)
• Panelgesprek: Transparantie in de toeleveringsketen via innovatieve technologieën met Huib Huyse (HIVA-KU Leuven), Louis Roy (Optel Group), Vincent Siau (Alsico), Anke Massart (Barry Callebaut), Guy Ethier (Umicore) en Sara Ceustermans (Schone Kleren Campagne)
Moderator: Annabelle Van Nieuwenhuyse
• Slotwoord door Hans Maertens, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

Meer informatie over het programma en de sprekers vindt u op deze website.
Inschrijven is verplicht en kan tot 18 november 2018 via deze link.

Voor vragen of opmerkingen: info@buza.vlaanderen
Deze conferentie wordt georganiseerd door de SERV, het Departement Buitenlandse Zaken en het Departement Kanselarij en Bestuur, in samenwerking met het Vlaams Parlement.