Eerste hulp bij financiële moeilijkheden: een praktische kijk op de nieuwe insolventiewetgeving (7 en 14/12)

Dyzo, dat zelfstandige ondernemers in moeilijkheden begeleidt, komt met een heldere publicatie over de nieuwe insolventiewet. Een van de voornaamste wijzigingen daarbij is de invulling van het begrip ‘onderneming’. Naast de publicatie zijn er ook infosessies op 7 en 14 december.

In de praktijk betekent de nieuwe wetgeving dat vanaf 1 mei 2018 voortaan alle mensen die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefenen, alle ‘ondernemers’, onder de nieuwe wetgeving zullen vallen. Ook alle rechtspersonen, zoals een bvba of en nv, en organisaties zonder rechtspersoonlijkheid, zoals een vzw of een vereniging vallen onder het toepassingsgebied van het nieuwe recht. Ook alle rechtspersonen, zoals een bvba of en nv, en organisaties zonder rechtspersoonlijkheid, zoals een vzw of een vereniging vallen onder het toepassingsgebied van het nieuwe recht.

Concreet betekent dit dat bijvoorbeeld het kinderdagverblijf, de verhuurder van een pand op airbnb, de uitbater van de voetbalkantine of een sport- of cultuurvereniging vanaf nu failliet verklaard kan worden. Ze lopen allen het risico in faling te gaan wanneer ze niet (langer) aan hun (betalings)verplichtingen kunnen voldoen. Ieder van ons kan dus zelf in financiële moeilijkheden komen of op z’n minst eens in contact komen met een ondernemer in moeilijkheden. Het is dan ook geen overbodige luxe om kennis te hebben van de voornaamste juridische principes en de praktische gevolgen.

Deze publicatie geeft informatie over het nieuwe recht, geschreven voor niet-juristen. Meer informatie over de publicatie van Dyzo en Uitgeverij Politeia.

Gratis opleidingen in Antwerpen en Gent

Dyzo biedt naar aanleiding van het boek ook gratis opleidingen aan, specifiek op uw noden. Op 7/12/18 in Antwerpen en op 14/12/18 in Gent kan u genieten van een volledige dag opleiding, met telkens drie onderwerpen op maat. Schrijf u nu in!

Programma:

  • 9u-11u: de wetgeving door de bril van de boekhouder/accountant:

Uitbreiding van het toepassingsgebied tot vrije beroepers
De wettelijke informatieplicht als er knipperlichten branden bij een klant
Aanstelling van mede-curator bij faillissement van een economische beroepsbeoefenaar
Het beroepsgeheim en de deontologie
De krachtlijnen van de nieuwe wetgeving (kwijtschelding, gerechtelijke reorganisatie,…)

  • 11u30-13u30 (met broodjesbuffet): de wetgeving door de bril van de non-profit sector:

Wie van de non-profit (jeugdbeweging, culturele verenigingen, sportverenigingen, overheidsdiensten, vzw, vakbonden, beroepsfederaties,…) valt onder de nieuwe wetgeving?
Wat zijn de gevolgen (aansprakelijkheid,…) ?
Hoe kan je anticiperen op de nieuwe wetgeving (aanpassen statuten, verzekering,…)?
Wat als je als non-profit organisatie geconfronteerd wordt met een slechte betaler of een failliete klant?
De krachtlijnen van de nieuwe wetgeving (kwijtschelding, gerechtelijke reorganisatie,…)

  • 14u-16u: de wetgeving door de bril van de OCMW/CAW-medewerker:

De krachtlijnen van de nieuwe wetgeving (kwijtschelding van schulden, bescherming aanvragen tegen de schuldeisers,…)
De verschillen tussen faillissement en collectieve schuldenregeling
De actoren bij een faillissement (curator, rechter-commissaris,…)
Een overzicht van alle diensten en maatregelen voor (ex-)zelfstandigen in moeilijkheden
Op welke manieren kan je als OCMW/CAW met Dyzo samenwerken?

Sprekers:
Mr. Bert Bekaert (advocaat-vennoot Everest Law, advocaat-curator balie Gent)
Dhr. Carlo Van Caekenberg (magistraat Rechtbank van Koophandel Gent)
Mr. Philippe Termote (advocaat-vennoot Lige advocaten, advocaat-curator balie Antwerpen en Turnhout)
Dhr. Jacques Maes (magistraat Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout)
Dhr. Olivier Delaere (directeur Dyzo)
Mevr. Hanne Onraedt (juriste Dyzo)

Praktisch: waar, wanneer en hoe

  • Vrijdag 14/12/18: “Holiday Inn Gent expo” – Maaltekouter 3 – 9051 Gent
  • Vrijdag 7/12/18: “Multiburo Antwerpen Centraal” – De Keyserlei 58-60 – 2018 Antwerpen

Deelname is kosteloos (slides,… inbegrepen), maar voor het boek wordt 35 € gevraagd. Inschrijven kan enkel online.

Er worden attesten permanente vorming (IAB en BIBF) aangevraagd.

Er is koffie, water,… bij onthaal. Mensen die de module over de middag volgen (doelpubliek: non profit sector) krijgen een gratis broodjeslunch.

Vragen? Contacteer secretariaat@dyzo.be.