Advies: De Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)

Sociaal advies door Tom Lacres (Incozina)

Een extra appeltje voor de dorst is wenselijk als gepensioneerd zelfstandige. Zelfstandigen zonder een vennootschap hadden echter weinig mogelijkheden om een aanvullend pensioen op te bouwen.

Zelfstandigen met een vennootschap
Een zelfstandige met een eenmanszaak kan tijdens zijn loopbaan een aanvullend pensioen opbouwen met het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) of een sociaal VAPZ. Een zelfstandige met een vennootschap kan dit ook doen maar heeft daarbovenop ook de mogelijkheid om een aanvullend pensioen op te bouwen met een individuele pensioenstoezegging (IPT).

Deze IPT-premies worden volledig door de vennootschap betaald en genieten van een interessante eindbelasting op het opgebouwde spaarkapitaal. De premies zijn aftrekbaar als beroepskost zolang de 80%-regel wordt nageleefd. De 80% regel stelt dat je huidig pensioen en de som van aanvullende pensioenen niet hoger mag zijn dan 80% van je laatste loon.

Eenmanszaak
Zelfstandigen met een eenmanszaak (dus zonder een vennootschap) hadden deze mogelijkheid niet. Daar is nu verandering in gekomen. Een zelfstandige die actief is als natuurlijk persoon (éénmanszaak) kan nu ook een pensioen verwerven in de tweede pijler die vergelijkbaar is met die van zelfstandige bedrijfsleiders die werken met een vennootschap.

Sinds juli 2018 kunnen zelfstandige zonder een vennootschap nu kiezen voor een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ). Ook meewerkende echtgenoten met het maxi-statuut, zelfstandige helpers en zelfs zelfstandigen in bijberoep kunnen een POZ onderschrijven.

Voordelen
Een POZ levert nog extra voordelen op:

– Een belastingvermindering van 30% op de stortingen in een POZ (enige voorwaarde is dat de 80%-regel wordt gerespecteerd).
– Slechts 10% belastingen na de parafiscale inhoudingen op het kapitaal dat bij pensionering uitgekeerd wordt.
– Aan een POZ kan een verzekering toegevoegd worden voor arbeidsongeschiktheid en overlijden om je zaak en de financiële toekomst van je gezin veilig te stellen.
– Bij het beheer van een POZ kan gekozen worden in functie van leeftijd en risicoprofiel van de zelfstandige en zijn onderneming.
– Met een POZ kan ook een vastgoedproject worden gefinancierd met een minimum aan formaliteiten en kosten.

Niet voor elke zelfstandige
Toch is het niet zo dat een POZ nu voor elke zelfstandige met een eenmanszaak interessant is. Het is fiscaal interessanter om eerst andere pensioenformules maximaal te gebruiken zoals pensioensparen en een (sociaal) VAPZ. EEN POZ is vooral interessant wanneer je een bepaald inkomensniveau hebt bereikt. Neem daarom contact op met je sociaal verzekeringsfonds om te bekijken of een POZ voor jou al dan niet interessant is of niet en wat de mogelijkheden zijn.

Dit advies verscheen in het magazine Vrij Ondernemen.

Meer informatie: www.incozina.be