LVZ-stichtend voorzitter Frans Verberckmoes overleden

De familie meldt ons het overlijden van de heer Frans Verberckmoes, stichtend nationaal voorzitter van het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen.

Onder impuls van de heer Verberckmoes en andere liberale medestanders in de periode eind jaren zeventig, begin jaren tachtig, groeide LVZ uit tot een belangrijke middenstands- en zelfstandigenorganisatie, niet het minst in de Vlaamse landbouwmiddens. Wij zijn hem dan ook ten zeerste erkentelijk voor deze inspanningen waardoor tienduizenden zelfstandigen, ondernemers, handelaars en landbouwers in de loop van al die jaren in LVZ een waardige vertegenwoordiger en verdediger van hun belangen hebben gevonden.

Frans Verberckmoes was daarnaast ook ere-secretaris van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, gewezen provinciaal senator, gewezen voorzitter van de Commissie Landbouw in de Beneluxraad en gewezen nationaal ondervoorzitter van de VLD. Hij werd 87 jaar en laat een weduwe en twee kinderen (Marc en Kris) achter. Frans is vorige zaterdag ten grave gedragen. Condoleren kan op Fam. Verberckmoes-De Visscher p/a rouwcentrum Bogaert, Lindanusstraat 19, 9200 Dendermonde of online op www.rouwcentrumbogaert.be.