Korting sociale bijdragen voor startende zelfstandigen

Startende zelfstandigen in hoofdberoep kunnen genieten van een starterskorting voor hun sociale bijdragen. De startende zelfstandigen die hiervoor in aanmerking komen, zijn primostarters. Hoe vraag je een starterskorting aan en wat zijn de voorwaarden? Incozina sociaal verzekeringsfonds biedt een overzicht:

Welke zijn de verlaagde minimumbijdragen voor 2019?
De inkomensdrempel die als basis dient voor de berekening van de definitieve minimumbijdrage (in hoofdberoep) wordt verlaagd van 13.847,39 euro naar € 7.253, 83 euro of € 9.231,59 euro.

Wie komt in aanmerking?
De vermindering geldt alleen voor de eerste vier opeenvolgende kwartalen van de zelfstandige activiteit en is alleen mogelijk voor:

  1. beginnende zelfstandigen in hoofdberoep die zich voor het eerst aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.
  2. zelfstandigen die tijdens de twintig kalenderkwartalen vóór aanvang of herneming van de zelfstandige activiteit op geen enkel ogenblik onderworpen waren als “zelfstandige in hoofdberoep”, meewerkende echtgenoot (maxi-statuut) of als zelfstandige gelijkgesteld met bijberoep.
  3. zelfstandigen in bijberoep en student-zelfstandigen die voor het eerst zelfstandige in hoofdberoep worden.

Hoe worden de bijdragen berekend?
De berekening gebeurt in 2 stappen:

  1. De berekening van de voorlopige bijdragen gebeurt in eerste instantie op de ‘gewone’ minimuminkomensdrempel van 13.847,39 euro met een verschuldigde bijdrage van 738,07 euro per kwartaal.
  2. Indien de primostarter kan aantonen dat zijn inkomsten onder de vastgelegde drempels zal liggen van 7.253, 83 euro of 9.231,59 euro, kan hij een aanvraag van vermindering van de voorlopige bijdrage indienen.

Bij een goedkeuring van de aanvraag worden de voorlopige bijdragen verminderd naar 381,14 euro per kwartaal (jaarinkomen < 7.253, 83 euro) of 492,04 euro per kwartaal (jaarinkomen < 9.231,59 euro).

Meer weten? Doe een beroep op Incozina
Incozina sociaal verzekeringsfonds begeleidt ondernemers, zelfstandigen en beoefenaars van vrije beroepen bij de opstart van hun zaak, hun sociale zekerheid en aanvullende verzekeringen.