Dit verandert er allemaal op 1 mei

1.  Vaderschapsverlof

Zelfstandigen hebben vanaf 1 mei ook recht op een vaderschapsverlof van tien dagen. De federale regering wil zo de combinatie tussen werk en privé beter verteerbaar maken, maar ook een verschil in behandeling met loontrekkenden uit de wereld helpen.

Volgens de tekst kunnen zelfstandige ouders of meeouders binnen de vier maanden na de geboorte tien dagen geboorteverlof opnemen. Daar staat een vergoeding van 79 euro per dag tegenover, wat identiek is aan de moederschapsuitkering.

Net zoals het moederschapsverlof kan ook het vaderschapsverlof in halve dagen opgenomen worden, in de vier maanden na de geboorte van het kind.

Indien hij dat volledige verlof niet wil opnemen, kan de zelfstandige kiezen voor maximaal acht dagen, aangevuld met vijftien gratis dienstencheques die hij kan aanvragen bij het sociaal verzekeringsfonds.

De kost van de maatregel wordt geraamd op jaarlijks 1 miljoen euro.

 

2. Nieuwe vennootschapswetgeving: vennootschap oprichten zonder kapitaal wordt mogelijk.

Met het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, dat op 1 mei van kracht wordt, krijgt de Belgische vennootschapswetgeving een ingrijpende hervorming. Centraal in de nieuwe wetgeving is dat het aantal vennootschapsvormen herleid wordt van zeventien naar vier, en dat het mogelijk wordt een vennootschap op te richten zonder startkapitaal.

In de plaats daarvan moet er een uitgebreider financieel plan komen waarin aangetoond wordt dat de vennootschap over een “toereikend aanvangsvermogen” beschikt. De nieuwe wetgeving zal ook gelden voor vzw’s, stichtingen en verenigingen, zoals ook blijkt uit de naam van het wetboek.

Van de zeventien ondernemingsstructuren blijven er nog vier over: de Besloten Vennootschap (BV), die in principe de meest gebruikte vorm zal worden en veel weg heeft van de bvba, de Maatschap, de Naamloze Vennootschap (NV) en de Coöperatieve Vennootschap (CV). Minister van Justitie Koen Geens maakt zich sterk dat er met deze hervorming “meer ondernemingen geboren zullen worden in België”.

Om trouwe aandeelhouders te belonen en een dam op te werpen tegen vijandige overnames, kunnen beursgenoteerde bedrijven dubbel en niet-beursgenoteerde bedrijven meervoudig stemrecht invoeren.
Zowel de NV als de BV zullen voortaan door één persoon kunnen worden opgericht, in plaats van met minstens twee personen vroeger. Ook de kapitaalsvereiste van 6.200 euro wordt afgeschaft bij het oprichten van een BV. Daartegenover staat wel dat er een versterkt financieel plan moet kunnen worden voorgelegd. Als het misloopt is er een verstrengde aansprakelijkheid.

Anders dan vzw’s, stichtingen en verenigingen zullen vennootschappen hun winst natuurlijk wel kunnen uitkeren aan vennoten.

De inwerkingtreding verloopt gefaseerd. Vanaf 1 mei 2019 moeten nieuw opgerichte vennootschappen, verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe regels. Op bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen zijn de dwingende bepalingen van het nieuwe wetboek van toepassing op het ogenblik van een opt-in na de inwerkingtreding van de nieuwe nieuw wet, of sowieso vanaf 1 januari 2020. De statuten moeten uiterlijk tegen 1 januari 2024 aangepast zijn

 

Bron: HLN (27/04/2019)