Ziekte-uitkeringen na pensioen

Er zat een hiaat in de regelgeving voor wie blijft werken na de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar. Het recht op ziekte-uitkeringen verviel vanaf de eerste dag van de tweede maand na aanvang van de ziekte. In praktijk viel de werknemer na één maand gewaarborgd loon, zonder inkomen.
Dat is nu rechtgezet: vanaf 1 mei zal het recht op ziekte-uitkeringen uitgebreid worden tot de eerste zes maanden arbeidsongeschiktheid.