Nieuwe berekeningstools

Sinds 1 mei 2019 stelt EASYPAY GROUP enkele berekeningstools gratis ter beschikking. De tools zijn te raadplegen op de website https://www.easypay-group.com/nl_BE/tools/calculations/

  1. Bedrijfswagen

Met deze tool kunt u enerzijds het belastbaar voordeel van alle aard berekenen voor de werknemer die privé gebruik maakt van de bedrijfswagen. Anderzijds berekent deze tool de door de werkgever te betalen CO2-bijdrage.

  1. Kalender schorsing arbeidsovereenkomst

Met deze tool kunt u de begin- en/of einddatum van een bepaalde periode laten berekenen, bv. opzeggingstermijn, zwangerschapsrust, periode tijdskrediet/ouderschapsverlof, andere schorsing,…

  1. Loonbeslag / loonoverdracht

Met deze tool kunt u berekenen welk bedrag vatbaar is voor loonoverdracht of –beslag. Dit gebeurt op basis van het nettoloon van de werknemer, het aantal kinderen ten laste en het al dan niet reeds bestaan van een beslag voor alimentatiegeld (of loondelegatie).

  1. Loonkostberekening

Op basis van het brutoloon van de werknemer kan u met behulp van deze tool de totale loonkost voor de werknemer berekenen, alsook het nettoloon.

  1. Mobiliteitsvergoeding (cash for car)

Werknemers kunnen onder bepaalde voorwaarden hun bedrijfswagen inruilen voor een mobiliteitsvergoeding. De vergoeding vormt voor de werknemer een voordeel van alle aard waarop belastingen moeten worden betaald. Bovendien moet de werkgever een solidariteitsbijdrage betalen.

  1. Opzeggingstermijn

Aan de hand van deze tool kunt u de opzeggingstermijn van arbeiders/bedienden berekenen in geval van opzegging door de werkgever conform de regels zoals voorzien in het eenheidsstatuut arbeiders-bedienden.

  1. Werkloosheid met bedrijfstoeslag

Deze tool berekent de wettelijke bedrijfstoeslag die de werkgever aan de SWT’er (voorheen bruggepensioneerde) dient te betalen bovenop de werkloosheidsuitkering.

 

Bron: http://www.easypay-group.com