Vlaanderen stimuleert ‘werkbaar werk’

In een nieuwe stap ter promotie van het ‘werkbaar werk’ worden in Vlaanderen nieuwe maatregelen genomen. Tijdelijk – vanaf 7 mei 2019 tot en met 6 december 2019 – kunnen werkgevers genieten van werkbaarheidscheques en een verhoging van de kmo-portefeuille.

Werkbaarheidscheques

Vlaamse ondernemingen worden gestimuleerd om de werkbaarheid voor de werknemers in kaart te brengen en/of een actieplan rond werkbaar werk op te stellen. Ondernemers kunnen hiervoor financiële steun krijgen via de werkbaarheidscheques.

Met deze cheques kunnen werkgevers hun bedrijf laten scannen op de werkbaarheidsgraad of begeleiding krijgen bij het uitvoeren van een scan.

Om van deze maatregel te kunnen genieten moet de onderneming minstens één werknemer in dienst hebben en dan kan hij via een erkende dienstverlener van de kmo-portefeuille van de begeleiding genieten of de scan laten uitvoeren. De scan bevat verplicht een werknemersbevraging die focust op essentiële begrippen van werkbaar werk, zoals o.a. stress, werk-privé balans, leermogelijkheden, …

Een onderneming kan hier slechts drie maal gebruik van maken, tot een maximaal plafond van 10.000 EUR, mits de onderneming zelf voorziet in financiering van 40% van de kostprijs. De subsidieaanvraag gebeurt op basis van een offerte van een erkende dienstverlener via een elektronische applicatie op de website van Vlaanderen.

Verhoging kmo-portefeuille

De Vlaamse Regering heeft beslist om tijdelijk de kmo-portefeuille te verhogen, om zo ondernemingen te stimuleren diensten aan te kopen om de werkbaarheid op het werk te verhogen.

Ondernemingen die hun plafond in de kmo-portefeuille reeds hebben bereikt, en dus (opnieuw) acties willen ondernemen inzake ‘werkbaar werk’, kunnen tot maximaal 5.000 EUR extra budget bekomen, als ze tenminste zelf voorzien in 60% (kleine ondernemingen) of 70% (middelgrote ondernemingen) eigen financiering van het project.

Kom alles te weten over het hoe, wat en waarom van voormelde maatregelen op de website vlaanderen.be.

 

Bron: http://www.easypay-group.com