Sociaal advies: Nieuw voor zelfstandigen: vaderschaps- en geboorteverlof

Door Tom Lacres

Vanaf 1 mei hebben ook vaders het recht hebben op vaderschaps- en geboorteverlof en ontvangen daarvoor een vergoeding.

Het gaat om een verlof dat kan worden opgenomen door zelfstandigen die vader of mee-ouder worden naar aanleiding van de geboorte van een kind ten aanzien waarvan zij een afstammingsband of een band van mee-ouderschap hebben.

Dit verlof geeft recht ofwel op een uitkering voor maximaal 10 dagen onderbreking, ofwel op een uitkering voor maximaal 8 dagen onderbreking aangevuld met 15 dienstencheques. De onderbreking kan ook per halve dag gebeuren en moet plaatsvinden in een periode van vier maanden na de geboorte.

Wie kan de uitkering aanvragen?

Je kan een vaderschaps- en geboorte-uitkering aanvragen als je, onder andere, de volgende voorwaarden vervult:- je bent zelfstandige;
– je bent vader of mee-ouder geworden;
– je bent in orde met de sociale bijdragen voor de twee kwartalen die het kwartaal van de geboorte van het kind voorafgaan;
– je hebt elke beroepsactiviteit volledig onderbroken gedurende enkele dagen ten gevolge van de geboorte van het kind en dit alvorens het kind vier maanden is. Een tijdelijke onderbreking betekent niet dat je als zelfstandige je activiteit officieel moet stopzetten. Je moet geen ontslag nemen uit je mandaat of je inschrijving bij de KBO schrappen. Je kan je bovendien laten vervangen door een derde om zijn zelfstandige activiteit uit te oefenen.

Hoeveel bedraagt de uitkering?

De wetgeving voorziet een vaderschaps- of geboorteverlof van maximum tien dagen dat moet opgenomen worden binnen de vier maanden na de geboorte. Als zelfstandige krijg je de keuze hoe je dit verlof spreidt: 10 volle dagen aansluitend op de geboorte, 20 halve dagen, afwisselend halve en volle dagen,…

De vergoeding die je krijgt bedraagt:
– Voor een volledige dag onderbreking: 80,82 euro (maximaal 10 volledige dagen)
– Voor een halve dag onderbreking: 40,41 euro (maximaal 20 halve dagen)
Indien je de uitkering voor maximum 8 volledige dagen of maximum 16 halve dagen aanvraagt, kan je eveneens, bovenop deze uitkering, 15 dienstencheques aanvragen.

Hoe kan je de uitkering aanvragen?
Je dient je aanvraag in te dienen bij je sociaal verzekeringsfonds. De aanvraag moet ingediend worden ten laatste op de laatste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal van de geboorte van het kind.