Binnenkort koopt u weer meer met uw ecocheques

Veel werknemers ontvingen ecocheques als extralegaal voordeel. De populariteit van de ecocheques kan grotendeels verklaard worden door de gunstige behandeling die ze genieten. Zo moet de werknemer er geen belastingen of sociale lasten op betalen.

Met de ecocheques kunt u enkel welbepaalde ecologische producten en diensten aankopen die vermeld staan in cao nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques.

Vanaf 1 september 2019 breidt deze lijst uit met steps, eenwielers en hoverboards. Benieuwd naar wat u allemaal kan kopen met de ecocheques? Hier vindt u alvast de desbetreffende lijst terug.

 

Toekenning voorzien bij sectorale/ondernemingscao of in bepaalde omstandigheden bij individuele overeenkomst

De toekenning van de ecocheques moet vervat zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal of op ondernemingsvlak. In ondernemingen waar er geen syndicale delegatie aanwezig is of wanneer het gaat om een personeelscategorie waarvoor het niet de gewoonte is om cao’s af te sluiten, kan de toekenning van ecocheques voorzien worden in een individuele overeenkomst.

De overeenkomst moet schriftelijk zijn en het bedrag van de ecocheque mag niet hoger zijn dan dat voorzien bij cao in dezelfde onderneming.

In de cao of individuele overeenkomst bepaalt u de hoogste nominale waarde van de echocheque, met een maximum van 10 EUR per ecocheque, evenals de frequentie van toekenning ervan gedurende een kalenderjaar.

 

Gestelde vereisten ecocheque

Met betrekking tot de ecocheque zelf, worden de volgende vereisten gesteld:

  • aflevering op naam vereist;
  • niet verleend ter vervanging of ter omzetting van loon, premies, voordelen in natura of van enig ander voordeel of van een aanvulling bij het voorgaande, al dan niet bijdrageplichtig voor de sociale zekerheid;
  • duidelijke vermelding dat de geldigheid tot 24 maanden beperkt is, vanaf de datum van zijn terbeschikkingstelling aan de werknemer en dat hij slechts mag aangewend worden voor de aankoop van producten en diensten met een ecologisch karakter die zijn opgenomen in de lijst bij de cao nr. 98 gesloten in de Nationale Arbeidsraad;
  • kunnen noch geheel noch gedeeltelijk voor geld omgeruild worden.

Het totale bedrag van de door de werkgever toegekende ecocheques mag niet meer bedragen dan 250 EUR per werknemer per jaar.

 

Bron: http://www.easypay-group.com