Vlaams opleidingsverlof vanaf september 2019

Vanaf 1 september 2019 zal het Vlaams opleidingsverlof (VOV) in werking treden in het Vlaams Gewest. Hieronder geven we een overzicht van de regeling die van toepassing zal zijn vanaf september 2019.

Welke werknemers?

De werknemers die beroep kunnen doen op het opleidingsverlof moeten tewerkgesteld zijn in de privésector, in een vestigingseenheid gelegen in het Vlaams gewest.

Zij moeten tevens tewerkgesteld zijn voor ten minste 50%. Indien de werknemer deeltijds werkt, met een vast uurrooster, dan zal hij slechts opleidingsverlof kunnen opnemen voor de lesuren/examens die samenvallen met zijn arbeidstijd.

De minimale tewerkstellingsbreuk wordt beoordeeld in de maand september van het opleidingsjaar. Indien de werknemer in september minder dan 50% tewerkgesteld is, dan zal er gekeken worden naar het tewerkstellingspercentage van de maand waarin de eerste opleiding start.

Welke opleidingen?

Een werknemer kan opleidingsverlof opnemen voor een opleiding die geregistreerd is in de ‘opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives’. De werknemer moet ingeschreven zijn voor minstens 3 studiepunten (via diplomacontract of creditcontract), minstens 32 contacturen of minstens 32 lestijden.

Indien het geen arbeidsmarktgerichte opleiding betreft, dan moet de opleiding loopbaangericht zijn. Dit betekent dat de opleiding gevolgd wordt naar aanleiding van loopbaanbegeleiding en vastgelegd wordt in een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Ook voor examens bij de Vlaamse examencommissie en examens die de Vlaamse Gemeenschap organiseert om eerder verworven competenties te erkennen, kan Vlaams opleidingsverlof worden opgenomen.

Duur van de afwezigheid?

Een werknemer, voltijds tewerkgesteld, heeft recht op maximaal 125 uur opleidingsverlof per schooljaar. Indien de werknemer deeltijds tewerkgesteld is, wordt dit maximum vermenigvuldigd met het tewerkstellingspercentage van september. Dit is het persoonlijk maximum van de werknemer.

Het concrete aantal uren opleidingsverlof voor de werknemer hangt af van het type opleiding/examen dat de werknemer volgt:

  • Voor opleidingen die regelmatige aanwezigheid vereisen, stemt het aantal uren opleidingsverlof overeen met het aantal aanwezige lesuren;
  • Voor opleidingen gebaseerd op studiepunten (hoger onderwijs), heeft de werknemer recht op 4 uren VOV per studiepunt. Voor HBO5-opleidingen wordt hier een uitzondering op voorzien. HBO5-opleidingen geven recht op 6 uren VOV per studiepunt tot en met schooljaar 2021-2022;
  • Voor opleidingen gebaseerd op lestijden (volwassenenonderwijs), stemt het aantal uren VOV overeen met het aantal lestijden van de opleiding;
  • Om examens af te leggen bij de examencommissie, heeft de werknemer recht op 8 uren VOV per examen;
  • Om examens af te leggen voor erkenning van verworven competenties, heeft de werknemer recht op 16 uren VOV.

Welk loon?

Tijdens de dagen en uren opleidingsverlof heeft de werknemer recht op doorbetaling van zijn loon, beperkt tot een maximum van 2.928 EUR per maand.

Terugbetaling voortaan digitaal indienen

Als werkgever kunt u terugbetaling bekomen van het Vlaams opleidingsverlof via het WSE-loket. Dit moet aangevraagd worden ten laatste drie maanden na de start van de opleiding.

Voor meer informatie en voor een concreet stappenplan kunt u terecht op de website van de Vlaamse Overheid: https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof-vov.

Wat met het betaald educatief verlof in het Vlaams Gewest?

De invoering van het Vlaams opleidingsverlof betekent niet dat het betaald educatief verlof in het Vlaams Gewest van de kaart wordt gehaald. Indien een werknemer in schooljaar 2018-2019 bezig was met een opleiding en hiervoor gebruik maakte van betaald educatief verlof, dan kan de werknemer nog steeds gebruik maken van betaald educatief verlof voor dezelfde opleiding en dit tot ten laatste 31 december 2021.

 

Bron: http://www.easypay-group.com