Mensen wachten op een sollicatiegesprek

Geen bedrijfsvoorheffing bij aanwerving schoolverlaters

Indien u als werkgever een jongere in dienst neemt tijdens de maanden oktober, november en/of december 2019, kan deze jongere genieten van een vrijstelling van bedrijfsvoorheffing indien voldaan is aan volgende voorwaarden:

  • de jongere is niet meer onderworpen aan de leerplicht;
  • de jongere heeft iedere studie met volledig leerplan of volledige leertijd stopgezet;
  • de jongere heeft alle activiteiten die door een studie, leertijd of opleidingsprogramma opgelegd zijn, stopgezet;
  • de jongere vat de tewerkstelling aan tijdens de maanden oktober, november en/of december;
  • de jongere ontvangt een bruto belastbaar maandinkomen dat niet hoger is dan 3.350,00 EUR per maand.

Deze jongere zal de grens van het belastbaar inkomen niet bereiken en bijgevolg geen personenbelasting verschuldigd zijn op het einde van het jaar van zijn indiensttreding. Om deze reden dient er ook geen bedrijfsvoorheffing (dit is een voorschot op de personenbelasting) te worden ingehouden op het inkomen van de jonge werknemer die in dienst treedt in de loop van het vierde kwartaal.

Bron: http://www.easypay-group.com