Advies: Mantelzorg voor zelfstandigen

Sociaal Advies door Tom Lacres (Incozina)

Wanneer een gezins- of familielid ernstig ziek wordt kan je met het statuut van mantelzorger jouw zelfstandige beroepsactiviteit tijdelijk onderbreken om hem of haar bij te staan.

Je kan mantelzorg aanvragen wanneer je zorgt voor:

  • je echtgenoot of echtgenote;
  • je wettelijk samenwonende partner;
  • een bloed- of aanverwant tot de tweede graad;
  • elke persoon die volgens het Rijksregister met jou samenwoont op hetzelfde adres.

Wat zijn je rechten als mantelzorger?

Als mantelzorger heb je recht op een uitkering van 1.266,37 euro per maand. Als je jouw activiteit niet volledig onderbreekt, maar wel met minstens 50% vermindert, heb je recht op een halve uitkering. Per aanvraag heb je recht op maximum 6 maanden uitkering en tijdens je hele loopbaan kan je maximum 12 maanden uitkering ontvangen. Je kan je activiteit één tot zes maanden per aanvraag onderbreken.

Je hebt geen recht op een mantelzorguitkering wanneer je al een onderbrekingsuitkering geniet van de RVA voor loopbaanonderbreking of tijdskrediet voor het geven van gelijkaardige zorgen. Ook wanneer je een andere uitkering in het sociaal statuut van de zelfstandigen hebt kan je geen beroep doet op een mantelzorguitkering.

Van zodra je minstens drie opeenvolgende maanden een uitkering als mantelzorger hebt ontvangen, word je vrijgesteld van sociale bijdragen. Je behoudt ook je sociale rechten op voorwaarde dat je kiest voor voltijdse arbeidsonderbreking. Op een ganse loopbaan heb je recht op vier kwartalen vrijstelling van sociale bijdragen.

Wanneer heb je recht op mantelzorg?

Je kan een beroep doen op mantelzorg in volgende gevallen:

  • zelfstandige in hoofdberoep
  • helper in hoofdberoep
  • meewerkende echtgenoot in het maxistatuut

Daarnaast moet je minstens twee kwartalen aangesloten zijn voor de start van de onderbreking én je sociale bijdragen betaald hebben voor deze kwartalen. Als je zelfstandige in bijberoep bent of gepensioneerde, dan heb je recht op mantelzorg als je sociale bijdrage minstens even hoog ligt als de minimumbijdrage voor een hoofdberoep. Je kan je aanvraag voor mantelzorg indienen bij je sociaal verzekeringsfonds.

Dit advies verscheen in het magazine Vrij & Vrouwelijk Ondernemen.

Meer informatie: www.incozina.be

De regeling moest op 1 oktober ingaan, maar er ontbreken nog enkele koninklijke besluiten.

Sociaal advies afbeelding