Vraagteken op computer

Corona-informatie voor uw zaak of bedrijf

UPDATE 6 april

Bijna elke dag nemen de diverse overheden bijkomende maatregelen voor zelfstandigen en ondernemingen in de strijd tegen de coronacrisis. Ook worden bestaande maatregelen uitgebreid, verfijnd of aangepast. Op deze websites vind je de meest actuele info. Het is best deze geregeld te raadplegen.

Kijk ook op de website van uw stad of gemeente voor specifieke bepalingen die alleen daar gelden of afgekondigd zijn.

UPDATE 19 maart

De coronacrisis zorgt bijna elke dag voor bijkomende maatregelen voor alle bedrijven en zelfstandigen die getroffen zijn. Daarom is het goed regelmatig de bijgewerkte informatie te raadplegen, zodat jouw activiteit of bedrijf zich zo goed als mogelijk kan aanpassen.

Op www.info-coronavirus.be/nl vind je alle algemene informatie en aanbevelingen over het coronavirus COVID-19.

Als zelfstandige kan je bij je sociaal verzekeringsfonds (www.incozina.be of een ander fonds) terecht voor:

  • Uitstel van betalingen sociale bijdragen
  • Versoepeling overbruggingsrecht
  • Vermindering van bijdragen
  • Vrijstelling van bijdragen
  • Ziekte en arbeidsongeschiktheid
  • Aanvraag hinderpremie
  • Uitstel voor betaling van belastingen, btw en bedrijfsvoorheffing

Op www.economie.fgov.be vind je een overzicht van alle federale maatregelen voor de bedrijven. O.a. een uitgebreide lijst van verbodsmaatregelen voor handelszaken en de lijst van essentiële sectoren en diensten.

Op www.rva.be vind je de meest actuele maatregelen rond tijdelijke werkloosheid.

Op www.vlaio.be vind je  de extra maatregelen van de Vlaamse regering (crisiswaarborg, hinderpremie, flexibiliteit naar voorwaarden van steunmaatregelen en subsidies,…). Je kan bellen naar 0800 20 555.

Brusselse bedrijven kunnen terecht op www.beci.be/nl  en op het noodnummer 02 533 40 90.

Kijk ook op de website van uw stad of gemeente voor specifieke bepalingen die alleen daar gelden of afgekondigd zijn.

UPDATE 13 maart

De Coronacrisis heeft een grote weerslag op het leven van zelfstandigen, ondernemers, bedrijven en horeca-uitbaters. De komende dagen zullen er ongetwijfeld nog extra-maatregelen worden genomen ter ondersteuning van alle getroffen sectoren. In afwachting kan u bij de volgende overheidsdiensten reeds de meest actuele informatie vinden over tal van aspecten van deze crisis. Deze informatie wordt voortdurend bijgewerkt. Ga er dus regelmatig een kijkje nemen. Vind hier algemene info over het coronavirus

Economische impact

Op de website van de FOD Economie vind je informatie over tijdelijke werkloosheid, betalingsplannen, vermindering van de voorafbetaling, uitstel of vrijstelling van betaling van bijdragen, vervangingsinkomen, flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten.

Werknemer en werkgever

Het coronavirus heeft ook een invloed op werknemers. Op de website van de RVA en werk.België vind je allerlei informatie. Onder andere over preventiemaatregelen, wat met werknemers in quarantaine, wat je als werkgever kan doen als je werknemer terugkomt uit een risicogebied en meer.

Informatie voor ondernemers

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen biedt een antwoord op de meest gestelde vragen, geeft adviezen van de regering om verspreiding tegen te gaan en toont details van de steunmaatregelen voor ondernemingen in de subsidiedatabank.

Wat met de horeca?

De horeca wordt zwaar getroffen door het coronavirus. Horeca Vlaanderen geeft informatie over te bekomen premies door verplichte sluitingen.