Vrij Ondernemen gaat digitaal

Nieuwe Vrij Ondernemen gaat digitaal

Het LVZ-magazine Vrij Ondernemen verschijnt niet langer op papier. Om duurzaamheids- en besparingsredenen publiceren we de verhalen en getuigenissen van zelfstandigen en ondernemers voortaan op onze website. Ze worden ook aangekondigd in een elektronische nieuwsbrief. Een aantal reportages zullen ook geheel of gedeeltelijk worden opgenomen in het ledenblad van de Liberale Mutualiteiten.

Deze ondernemers komen aan bod:

Ook dit nog: Kort en krachtig

Download de nieuwe editie in pdf: VRIJ ONDERNEMEN 01-2020