Coronavirus

Corona update

Overbruggingsrecht voor gepensioneerden en zelfstandigen in bijberoep

De tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht wordt uitgebreid naar bepaalde zelfstandigen in bijberoep en naar actieve gepensioneerde zelfstandigen die gedwongen worden om hun zelfstandige activiteit (geheel of gedeeltelijk) gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen te onderbreken tussen 1 maart en 30 april.

Het gaat om de zelfstandigen in bijberoep wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van 3 jaar terug dat zich situeert tussen 6.996,89 euro en 13.993,77 euro.

Zelfstandigen in bijberoep die op basis van hun referte-inkomen van 3 jaar terug wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd zijn zoals een zelfstandige in hoofdberoep, konden reeds van het overbruggingsrecht genieten.

Daarnaast gaat het eveneens om de actieve gepensioneerde zelfstandigen wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van 3 jaar terug dat hoger is dan 6.996,89 euro.

Welke financiële tussenkomst wordt betaald?
Deze twee categorieën hebben recht op een halve financiële uitkering ten belope van 645,85 euro per maand zonder gezinslast of 807,05 euro per maand met gezinslast.

Deze tussenkomst komt bovenop de Vlaamse compensatiepremie van 1.500 euro.
Voor de aanvraag kan je terecht bij je sociaal verzekeringsfonds.

Meer informatie over de uitbreiding van het overbruggingsrecht vind je hier.