Vraagteken op computer

Corona update 18 juni

Nieuwe ondersteuningspremie,
looptijd hinderpremie verlengd

De Vlaamse regering heeft bijkomende maatregelen genomen voor zelfstandige ondernemers. Ondernemers met een groot omzetverlies krijgen een extra ondersteuningspremie van 2.000 euro. Voor veel bedrijven is er immers een langdurige impact op de omzet. Dit geldt zeker voor de sector van de evenementen, maar ook voor bedrijven en winkels die capaciteitsbeperkingen moeten naleven. Daarnaast is de looptijd verlengd van de hinderpremie voor ondernemingen die verplicht moeten gesloten blijven. Dit geldt o.a. voor wellnesscentra en sauna’s, speelautomatenhallen, pretparken en binnenspeeltuinen, discotheken en dancings, zwembaden en foorkramers. Meer informatie en de voorwaarden voor het bekomen van de premies vind je hier.

Corona update 30 april

De federale regering bevestigde op 29 april de versoepelingsmaatregelen vanaf 4 mei naar aanleiding van de corona-crisis. De planning vanaf 11 mei blijft onder voorbehoud.

VANAF 4 MEI (FASE 1A)

Openbaar vervoer

 • De mond en neus bedekken met een mondmasker, sjaal of andere stof is verplicht voor alle reizigers vanaf 12 jaar.
 • De regels gelden niet enkel op de voertuigen zelf, maar ook aan de ingang van het gebouw, op het perron enz.
 • De regels rond social distancing moeten gerespecteerd worden.

Verplaatsingen in het algemeen

 • Niet-essentiële verplaatsingen blijven verboden: je mag het huis verlaten om te gaan werken, boodschappen te doen of naar de dokter te gaan. Voor essentiële verplaatsingen vraagt de overheid om deze zaken in acht te nemen:
  • Om grote drukte te vermijden is het aangeraden om je met eigen middelen te verplaatsen (auto, fiets, te voet, enz.).
  • De overheid vraagt om piekuren te vermijden, tenzij dit noodzakelijk is.

Ontspanning en beweging buiten

 • Je mag in open lucht sporten (tennis, atletiek, vissen, golfen,…), wandelen, fietsen, enz. met maximum twee personen die niet onder jouw dak wonen.
 • Social distancing moet ook hier absoluut gerespecteerd worden, want vier op de tien besmette personen voelen amper iets van het virus.
 • Sporten waarbij infrastructuur nodig is zoals douches, vestiaires of een cafetaria, blijven verboden.

Bedrijven

 • Alle bedrijven mogen hun activiteiten voortzetten (of hervatten).
 • Telewerk blijft de norm.
 • De regels rond social distancing moeten gerespecteerd worden.
 • In bedrijven waar social distancing niet mogelijk is, zullen mondmaskers gebruikt worden.

Winkels/handelszaken

 • Alle winkels die gesloten waren, blijven gesloten, op één uitzondering na.
 • Winkels die stoffen en garen verkopen mogen de deuren namelijk al opnieuw openen, omdat ze een rol kunnen spelen in het maken van mondmaskers.
 • De regels rond social distancing moeten gerespecteerd worden.

Horeca

 • Cafés, restaurants en dancings blijven gesloten.

Onderwijs

 • In deze fase verandert er niets aan de maatregelen omtrent onderwijs
  • De lessen blijven opgeschort.
  • Noodopvang moet mogelijk blijven.

Gezondheidszorg

 • Geleidelijk wordt de toegang weer volledig uitgebreid naar algemene en gespecialiseerde gezondheidszorg.

Verplaatsingen naar tweede verblijf

 • De regels blijven ongewijzigd tot minstens 19 mei: je mag je niet verplaatsen naar je tweede verblijf.

Reizen en evenementen

 • Niet-essentiële reizen naar het buitenland en massa-evenementen blijven verboden.

Huwelijken en begrafenissen

 • Deze maatregel wordt niet versoepeld. De huidige regeling blijft van kracht:
  • Voor huwelijken blijft een religieuze dienst mogelijk in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de bedienaar van de eredienst. Burgerlijke huwelijken worden voltrokken, maar enkel in de aanwezigheid van de echtgenoten, de getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand.
  • Bij begrafenissen mogen maximum 15 personen aanwezig zijn, met behoud van een afstand van anderhalve meter.

VANAF 11 MEI (FASE 1B)

Winkels/handelszaken

 • Alle winkels die nog gesloten zijn, mogen tegelijk weer open, ongeacht grootte of sector.
 • De regels rond social distancing moeten kunnen worden gegarandeerd.
 • Opgelet: contactberoepen uitoefenen – zoals de kapper bijvoorbeeld – is in deze fase nog niet toegestaan.

Horeca

 • Cafés, restaurants en dancings blijven gesloten.

Onderwijs

 • In deze fase verandert er niets aan de maatregelen omtrent onderwijs
  • De lessen blijven opgeschort.
  • Noodopvang moet mogelijk blijven.

Verplaatsingen naar tweede verblijf

 • De regels blijven ongewijzigd tot minstens 19 mei: je mag je niet verplaatsen naar je tweede verblijf.

Reizen en evenementen

 • Niet-essentiële reizen naar het buitenland en massa-evenementen blijven verboden.

Huwelijken en begrafenissen

 • Deze maatregel wordt niet versoepeld. De huidige regeling blijft van kracht:
  • Voor huwelijken blijft een religieuze dienst mogelijk in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de bedienaar van de eredienst. Burgerlijke huwelijken worden voltrokken, maar enkel in de aanwezigheid van de echtgenoten, de getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand.
  • Bij begrafenissen mogen maximum 15 personen aanwezig zijn, met behoud van een afstand van anderhalve meter.

VANAF 18 MEI (FASE 2)

Onderwijs

 • Het hernemen van de lessen zal zeer progressief gebeuren
  • Kleuterscholen blijven dicht.
  • In het lager onderwijs starten het eerste, tweede en zesde leerjaar opnieuw.
  • In het middelbaar openen drie leerjaren, waaronder alvast zeker het zesde jaar.
 • Maximum 10 leerlingen per klas
 • Elke leerling vanaf 12 jaar moet een mondmasker dragen.
 • Alle leerkrachten moeten een mondmasker dragen.
 • Er mogen maximum evenveel leerlingen in de toiletten zijn als dat er wasbekkens zijn.

Contactberoepen (kappers bijvoorbeeld)

 • Kappers en andere contactberoepen zullen allicht de deuren weer mogen openen.
 • Onder welke omstandigheden dit moet gebeuren, wordt nog onderzocht.

Horeca

 • Cafés, restaurants en dancings zullen ook in deze nog gesloten blijven.
 • Ook andere plaatsen waar eten en drank geconsumeerd wordt, blijven gesloten voor publiek.

Musea

 • Kunnen mogelijk de deuren weer openen, met een strikt en gelimiteerd ticketsysteem waardoor social distancing gegarandeerd kan worden.

Bezoek thuis

 • Mogelijk zullen bijeenkomsten thuis weer beperkt toegelaten worden.

Ontspanning en beweging buiten

 • Mogelijk mag je met meer dan twee personen die niet onder jouw dak wonen gaan sporten in de open lucht.
 • Voor groepssporten zal trainen in openlucht opnieuw toegestaan zijn als:
  • Het om een erkende sportclub gaat.
  • Er een trainer aanwezig is.
  • Social distancing gerespecteerd wordt.

Daguitstapjes en tweede verblijf

 • Daguitstapjes zijn weer mogelijk in deze fase, weliswaar in eigen land. Dit laat Belgen toe om weer naar de Kust of de Ardennen te trekken.
 • Mensen met een tweede verblijf kunnen dit voor een daguitstap bezoeken.

TEN VROEGSTE VANAF 8 JUNI (FASE 3)

Deze fase wordt nog volop onderzocht. De concrete maatregelen die van kracht zullen zijn vanaf fase 3, liggen dus minder duidelijk vast dan die van fase 1a, 1b en 2. In grote lijnen geeft de overheid wel onderstaand toekomstperspectief mee.3

Horeca, bioscopen, enz. 

 • Cafés, restaurants, dancings, bioscopen, en andere entertainment-etablissementen enz. zullen waarschijnlijk stapsgewijs de deuren weer kunnen openen onder strikte voorwaarden.
 • Gezien social distancing hier zeer moeilijk te handhaven valt, wordt nog volop onderzocht wat de strikte voorwaarden dan precies zullen zijn.

Reizen, pretparken, zomerkampen 

 • Massa-evenementen zoals festivals zijn geschrapt tot minstens 31 augustus, maar de mogelijkheid om jeugdkampen en zomerkampen te laten doorgaan, is in deze fase realistisch. Tegen eind mei wil de regering een antwoord op deze vraag geformuleerd hebben.
 • Wordt mogelijk ook opnieuw toegestaan:
  • Een pretpark of dierentuin bezoeken
  • Naar het buitenland reizen of een meerdaags tripje in eigen land maken
  • Stages

Corona update 29 april

Betere regeling voor zieke zelfstandigen

Tot 30 september, en met terugwerkende kracht tot 1 maart, krijgen zieke zelfstandigen een ziekte-uitkering vanaf de eerste dag dat ze ziek werden, en niet vanaf de datum die vermeld wordt op het ziekteattest.

Een zelfstandige die langer dan zeven dagen ziek is, krijgt sinds juli vorig jaar een ziekte-uitkering vanaf de eerste dag ziekte. Maar de ziekteperiode begint normaal pas op de dag dat een arts het getuigschrift heeft getekend. In deze corona-periode is het soms moeilijker om snel een arts te zien. Tussen de eerste dag van de ziekte en het krijgen van een getuigschrift kan daardoor enige tijd zitten, en zouden zelfstandigen enige tijd zonder inkomen zitten. Om dat te vermijden besliste minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block de voorwaarde voor de datum van het ziektebriefje te laten vallen. Verdere informatie bij uw ziekenfonds.

Corona update 28 april

Minister van Werk en Economie Nathalie Muylle heeft samen met de sociale partners gewerkt aan een praktische gids met algemene maatregelen die de bedrijven kunnen nemen om na weken van lockdown weer veilig te kunnen opstarten. Met het opstellen van de gids beoogt men een inspiratiebron te bieden aan ondernemingen bij het nemen van passende maatregelen bij de heropstart van de economische activiteiten.

Deze gids kan daarenboven een blijvende inspiratiebron zijn voor ondernemingen die tijdens de coronapandemie hun economische activiteit verderzetten.

De inhoud van deze gids kan op sectoraal niveau verder ingekleurd worden. Hierdoor kan er rekening gehouden wordt met de specifieke sectorale uitdagingen.

Deze praktische gids bevat onder meer aanbevelingen m.b.t.

 • De aankomst op het werk;
 • De organisatie van de kleedruimtes;
 • Sanitaire voorzieningen;
 • Rust- en lunchpauzes;

De volledige gids kan je hier lezen.

Overuren

Op 25 april keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat zorgt voor een ondersteunende maatregel voor actieve werknemers en hun werkgevers in het kader van de COVID-19-pandemie.

Het ontwerp geeft verdere uitwerking aan de eerder aangekondigde regeling van de bijkomende vrijwillige overuren die tijdens het tweede kwartaal 2020 gepresteerd zullen kunnen worden bij werkgevers in de kritieke sectoren. Voor deze vrijwillige overuren zal gelden dat netto gelijk is aan bruto.

Overbruggingsrecht

Naar aanleiding van de coronapandemie werd voorzien in een overbruggingsrecht voor gedwongen onderbrekingen naar aanleiding van de pandemie in de periode van 1 maart tot en met 30 april.

De ministerraad keurde nu een verlenging van dit crisisoverbruggingsrecht goed tot en met 31 mei 2020 voor de zelfstandigen die hun activiteit verder geheel of gedeeltelijk moeten onderbreken omwille van Covid-19.

Wie niet behoort tot de sectoren die verplicht hebben moeten sluiten, maar zelf besloten heeft om zijn activiteiten te onderbreken wegens omstandigheden die verband houden met de coronacrisis en daarom een overbruggingsrecht geniet, is verplicht zijn sociale verzekeringskas te informeren wanneer hij/zij de zaak intussen toch heropgestart heeft.

Voor alle verdere informatie kan u terecht op de gekend websites: