Sociaal verzekeringsfonds Incozina heet nu avixi

Het aan LM en LVZ gelinkte sociaal verzekeringsfonds Incozina is op 1 april gefusioneerd met Multipen en krijgt een nieuwe naam: avixi. ,,De vertrouwde service aan onze zelfstandigen blijft’’, zeggen Niki Luyten en Marnix Va de Gehuchte, directeurs van avixi.

Een sociaal verzekeringsfonds staat in voor de inning van de sociale bijdragen van de zelfstandigen, maar kreeg er in de loop der jaren verschillende taken bij. Zowel Incozina (gestart als Maas en Schelde, later Attentia SVF) als Multipen werd opgericht in de jaren zestig van de vorige eeuw. Beide fondsen delen dezelfde waarden en expertise.

Het grote verschil van Incozina en Multipen tegenover andere sociale verzekeringsfondsen is dat de laatste meestal geïntegreerd zijn in een groep waarin ook een sociaal secretariaat en andere organen zijn ondergebracht. Het nieuwe avixi daarentegen werkt met verschillende partners, zodat de aangesloten zelfstandige een grotere keuzevrijheid heeft.

De twee gefusioneerde fondsen hebben ook eenzelfde manier om hun klantenrelaties te onderhouden. ,,We vinden het belangrijk om een persoonlijk contact met onze klanten te houden. Als klant heb je een vaste krantenbeheerder, die je rechtstreeks per mail of per telefoon kan bereiken’’, zegt Niki Luyten.

Avixi werkt samen met het ondernemingsloket Eunomia. Samen met je boekhouder heb je toegang tot een digitaal loket met alle klantgegevens. Avixi heeft nu kantoren in Mechelen, Brugge en Hasselt.

www.avixi.be, info@avixi.be, Facebook/avixi