Verhoog jouw inkomen als zelfstandige

Bij jouw sociaal verzekeringsfonds kan je je verzekeren van een hoger inkomen in geval van ziekte, of van een aanvullend pensioen.

Het gewoon VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) focust op de opbouw van een aanvullend pensioen door stortingen met een maximum van 8,17 % van je netto beroepsinkomen van drie jaar geleden (met een maximum van 3.302 euro per jaar). Bij een sociaal VAPZ kan je een iets hogere premie betalen (maximum 9,40 % van je netto beroepsinkomen) en geniet je van een premievrijstelling bij ziekte, werkonbekwaamheid, zwangerschap of faillissement. Avixi werkt voor jouw pensioenoptimalisatie samen met Life Plan.

Wat zijn de voordelen van een VAPZ?

• De premies zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskost

• Door de fiscale aftrekbaarheid vermindert het beroepsinkomen. Dit is de basis voor de berekening van je sociale bijdragen

• Je geniet volledige vrijheid van betaling en kan dus een of meerdere betalingen overslaan

• Cumulatie mogelijk met andere pensioenspaarsystemen en levensverzekeringen

• Wanneer je met pensioen gaat, ontvang je het pensioenkapitaal. Dit wordt gespreid belast onder een uiterst voordelig taxatiestelsel

• De betaalde premies renderen in een kapitalisatieformule. Dit is met een gewaarborgde intrestvoet vermeerderd met een jaarlijkse winstdeelname.

• De winstdeelname is onbelast

• Ook de helpende echtgeno(o)t(e) die vrijwillig bijdrage in het maxi-statuut betaalt, kan een VAPZ opbouwen.

Tegen een langere periode arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of een ongeval kan je je verzekeren met een verzekering gewaarborgd inkomen, die de eventuele uitkering via jouw ziekenfonds kan aanvullen.

Een verzekering voor gewaarborgd inkomen is heel flexibel. Er hang geen vaste berekening aan vast. Wanneer je een contract afsluit, beslis je zelf welke uitkering je wil krijgen mocht je arbeidsongeschikt worden. Dat kan tot 80 % van je bruto-inkomen zijn, maar ook minder. Ook de reden van de arbeidsongeschiktheid speelt een rol. Je krijgt de rente van je verzekering gewaarborgd inkomen uitbetaald in verhouding met je graad van onbekwaamheid. Ben je meer dan 66 % invalide? Dan kan je rekenen op de volledige rente.

Wat zijn de voordelen van een verzekering gewaarborgd inkomen?

• Je bent zeker van een aanvullend inkomen bij arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of een ongeval

• De premies voor het gewaarborgd inkomen zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskost

• De tarieven worden bepaald op basis van je beroepsactiviteit en leeftijd

• Je kiest zelf vanaf wanneer deze uitkering wordt uitbetaald

• In de meeste gevallen is een medisch onderzoek niet nodig, maar volstaat een eenvoudige vragenlijst en een ondertekende verklaring op eer met betrekking tot je beroepsinkomsten.