Over LVZ

banner-klare-kijk-bertBent u zelfstandige, ondernemer, middenstander, handelaar, landbouwer of beoefenaar van een vrij beroep. Of wil u zich binnenkort vestigen als zelfstandige? Dan is het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen (LVZ) iets voor u.

Het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen (LVZ) verdedigt al meer dan een kwarteeuw de belangen van zelfstandigen, ondernemers, middenstanders, handelaars, landbouwers, beoefenaars van vrije beroepen en zelfstandigen op rust.

stand-lvzWaarom ‘Vrij Ondernemen’?
Geef zelfstandigen en ondernemers maximale vrijheid en neem zoveel mogelijk belemmeringen en hindernissen weg om hun zaak of bedrijf te runnen. Onze kmo’s, zelfstandigen en middenstanders zijn de beste garantie voor de groei van de welvaart en de werkgelegenheid. Zij zijn de echte motor van onze economie. Daarom is LVZ voorstander van maximale maatregelen om de vrijheid van de zelfstandige en ondernemer te verzekeren en te verhogen.

Tegelijk vraagt LVZ ook meer respect voor de zelfstandige ondernemer. Daarom blijven wij ijveren voor de verdere verbetering van het sociaal statuut van de zelfstandigen. Pensioen, kinderbijslag en uitkeringen moeten gelijkgeschakeld worden met die van werknemers. In het bijzonder zet LVZ zich in voor zelfstandigen die het minder goed vergaat.

Gratis advies
Maar LVZ doet meer dan dat. De leden van LVZ kunnen snel en discreet een beroep doen op de organisatie voor gratis advies: juridisch, fiscaal, sociaal,…
Starters kunnen bij LVZ terecht voor een persoonlijke begeleiding en voor alle formaliteiten, maar ook voor de toekenning van goedkope leningen, premies en subsidies. Met het onderwijs werkt LVZ samen om het ondernemerschap te promoten, en om jongeren zin voor zelfstandig ondernemen bij te brengen.

Lokale werking
LVZ is ook lokaal actief. De plaatselijke afdelingen brengen de leden samen voor netwerking, vorming, informatie-avonden en ontspanning. Ook proberen ze het ondernemersklimaat in hun regio te verbeteren door overleg en samenwerking met het stads- en gemeentebestuur. Met standpunten en acties vragen ze aandacht voor de belangen van de plaatselijke zelfstandigen, handelaars en ondernemers.

De Vormingsdienst van LVZ is specifiek bevoegd voor vorming, opleiding, vervolmaking,… van de leden en de afdelingen.

De LVZ-Vormingsdienst is een sociaal-culturele vereniging met plaatselijke afdelingen in alle Vlaamse provincies en Brussel. Met een gevarieerd aanbod aan activiteiten, vormingen en overlegplatformen willen we ondernemers en hun omgeving dichter bij elkaar brengen en hun blik verruimen. Samen met zijn lokale afdelingen organiseert en promoot de LVZ-Vormingsdienst daarom tal van initiatieven die voor ontmoeting, ervaringsuitwisseling en netwerking kunnen zorgen. Een belangrijk aspect in de werking is het sociaal-ethisch uitgangspunt. Zo bieden we o.a. speciale aandacht aan het sociaal statuut van ondernemers en hun werknemers, de zelfstandige in moeilijkheden en het energiebewust en milieuvriendelijk ondernemen.