Eenmanszaak of vennootschap?

Eenmanszaak

Een eenmanszaak is een onderneming die door een natuurlijk persoon wordt opgericht. Omdat de onderneming en de oprichter samenvallen, heeft deze ondernemingsvorm een aantal nadelen zoals de onbeperkte aansprakelijkheid: het vermogen van de onderneming is niet gescheiden van dat van zijn oprichter. Concreet betekent dit dat schuldeisers het privévermogen van de oprichter en zelfs van zijn echtgeno(o)t(e) in beslag kunnen nemen. De administratieve formaliteiten zijn wel veel beperkter.

Voordelen:

 • Weinig opstartformaliteiten
 • Grote flexibiliteit
 • Geen minimum kapitaal

Nadelen:

 • Onbeperkte aansprakelijkheid
 • Minder fiscale optimalisaties mogelijk
 • Moeilijk overdraagbaar

Vennootschap

Je kan er voor kiezen om je activiteiten te structuren in een vennootschap. Deze vorm is interessant als je met verschillende personen een onderneming wilt opstarten, maar kan ook gebruikt worden door één persoon. Er ontstaat dan een nieuwe rechtspersoon met een eigen vermogen dat los staat van de oprichters.

Voordelen:

 • Meer fiscale instrumenten
 • Beperkte aansprakelijkheid
 • Minder financiële risico’s

Nadelen:

 • Opstartkapitaal nodig
 • Meer administratieve en wettelijke verplichtingen
 • Minder flexibiliteit

Bron:
incozina_logo_web400