Je sociaal statuut in orde brengen

Om in orde te zijn met je sociale zekerheid ben je als zelfstandige verplicht om aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Door sociale bijdragen te betalen geniet je volwaardige sociale bescherming voor jezelf en je gezin en heb je recht op kraamgeld, kinderbijslag, ziekte- en invaliditeitsverzekering en pensioen.

Welke rechten verwerf je uit het sociaal statuut voor zelfstandigen?

  • Recht op kinderbijslag
  • Recht op ziekte- en invaliditeitsverzekering
  • Recht op pensioen
  • Overbruggingsrecht
  • Betalingsmoeilijkheden
  • Categorieën zelfstandigen
  • Vennootschapsbijdragen

Hoe worden je sociale bijdragen berekend?

Lees meer op: www.incozina.be
incozina_logo_web400