De berekening van je sociale bijdragen

Door sociale bijdragen te betalen geniet je volwaardige sociale bescherming voor jezelf en je gezin en heb je recht op kraamgeld, kinderbijslag, ziekte- en invaliditeitsverzekering en pensioen. Hoe worden ze berekend?

Je sociale bijdragen worden berekend op het beroepsinkomen van het jaar zelf. De bijdragen van 2017 worden dus berekend op het inkomen van 2017. Dit inkomen is echter pas ten vroegste in 2018 officieel vastgesteld. Pas op dat ogenblik kan het sociaal verzekeringsfonds je definitieve bijdragen voor 2017 berekenen. In afwachting worden je sociale bijdragen van 2017 voorlopig berekend op het inkomen van 3 jaar geleden, zijnde het inkomen van 2014.

Starters
Als startende zelfstandige kan je geen voorlopige bijdragen betalen op je inkomen van drie jaar terug. Je betaalt dus een voorlopige bijdrage die wettelijk is bepaald. Wanneer het definitief inkomen bekend is volgt er een regularisatie van je sociale bijdragen.

Veel starters kiezen voor het minimuminkomen omdat ze hun inkomen nog helemaal niet kunnen inschatten. Hou er wel rekening mee dat er op het einde van de eerste drie jaar een regularisatie volgt van de sociale bijdragen op basis van de reële inkomsten. Als je hogere inkomsten verwacht uit je zelfstandige activiteit of als je inkomsten snel stijgen gedurende de eerste drie jaar, dan kan je best je sociale bijdragen laten aanpassen. Zo vermijd je een flinke afrekening op het moment van de regularisatie.

Bekijk de meest recente tarieven:

Bron:
incozina_logo_web400