Controle van de beroepsbekwaamheid

Iedere onderneming die wil starten met handels- of ambachtactiviteiten en daarbij moet worden ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen (KBO), zal het bewijs moeten leveren van de basiskennis van bedrijfsbeheer en eventueel beroepskennis.

Deze verplichting geldt voor iedere starter en handelsonderneming, hetzij als eenmanszaak, hetzij als vennootschap. Het maakt niet uit of men de activiteit uitoefent in hoofd- of bijberoep. Het ondernemingsloket onderzoekt bij de aanvraag tot inschrijving in de KBO of de onderneming voldoet aan deze vestigingsvoorwaarden.

Kennis bedrijfsbeheer

Wie kan de kennis van het bedrijfsbeheer bewijzen?

 • het ondernemingshoofd zelf, zijn echtgeno(o)t(e) of zijn samenwonende partner met wie hij/zij minstens 6 maanden samenwoont
 • een loontrekkende
 • een zelfstandig helper (enkel toegelaten voor familieleden tot en met de derde graad)
 • voor vennootschappen: de persoon belast met het dagelijks bestuur.

Hoe kan de kennis van het bedrijfsbeheer worden bewezen?

 • met een diploma of getuigschrift
 • door praktijkervaring bv. als zelfstandig ondernemingshoofd
 • bijzondere gevallen: onderdanen van een EU-lidstaat die zich in België willen vestigen als zelfstandige kunnen zelfstandige praktijkervaring die ze hebben opgedaan in de EU-lidstaat aanwenden om in België de kennis van het bedrijfsbeheer te bewijzen. Zij moeten daarvoor een EU-verklaring voorleggen uit de EU-lidstaat.

Wanneer kan je genieten van een vrijstelling?

Onder bepaalde voorwaarden kan je genieten van een vrijstelling van het bewijs van bedrijfsbeheer:

 • bij voortzetting van de onderneming van een overleden echtgeno(o)t(e), partner of ouders
 • bij overname van een volledige onderneming geldt een vrijstelling van één jaar
 • als het zelfstandig beroep al door een andere wet gereglementeerd is op het vlak van bedrijfsbeheer (vastgoedmakelaar, landmeterexpert, vervoerder van goederen over de weg,…) en als er een vergunning op naam werd afgeleverd
 • als de onderneming geen KMO is. Daarvoor moet je minstens voldoen aan één van de volgende criteria: gemiddeld meer dan 50 werknemers tewerkstellen op jaarbasis, minstens 25 % van de aandelen moeten in handen zijn van één of meer niet KMO’s, de jaaromzet mag niet groter zijn dan € 7 miljoen of de jaarbalans mag niet groter dan € 5 miljoen.

Beroepskennis

Naast de kennis van het bedrijfsbeheer bestaan er een reeks gereglementeerde beroepen i waar ook beroepskennis moet worden bewezen.

Wie kan de beroepskennis bewijzen?

het ondernemingshoofd zelf, zijn echtgeno(o)t(e), zijn samenwonende partner met wie hij/zij minstens 6 maanden samenwoont
een loontrekkende
een zelfstandig helper enkel toegelaten voor familieleden t.e.m. de derde graad
voor vennootschappen: de persoon belast met het technisch beheer (zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder, bestuurder, werkend vennoot, loontrekkende).

Hoe kan de beroepskennis worden bewezen?

met een diploma of getuigschrift
door praktijkervaring bv. als zelfstandig ondernemingshoofd.

Wanneer kan je genieten van een vrijstelling?

Onder bepaalde voorwaarden kan de onderneming genieten van een vrijstelling van het bewijs van beroepskennis:

 • bij voortzetting van de onderneming van uw overleden echtgeno(o)t(e), partner of ouders
 • bij overname van een volledige onderneming geldt een vrijstelling van één jaar
 • als het zelfstandig beroep al door een andere wet gereglementeerd is op het vlak van bedrijfsbeheer (vastgoedmakelaar, landmeterexpert, vervoerder van goederen over de weg,…) en als er een vergunning op naam werd afgeleverd
 • als de onderneming geen KMO is. Daarvoor moet je minstens voldoen aan één van de volgende criteria:
  -gemiddeld meer dan 50 werknemers tewerkstellen op jaarbasis
  -minstens 25 % van de aandelen moet in handen zijn van één of meer niet KMO’s
  -de jaaromzet mag niet groter dan € 7 miljoen of de jaarbalans mag niet groter zijn dan € 5 miljoen.

Bron:
incozina_logo_web400